Zamyslenie na deň 11.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 10,1-10

„1 Veru, veru vám hovorím: Kto nevchádza do ovčinca dvermi, ale inokade prelieza, je zlodej a lotor. 2 Kto však dvermi vchádza, je pastier oviec. 3 Tomu vrátnik otvára, ovce počúvajú jeho hlas, a on volá po mene svoje ovce a vyvádza ich. 4 Keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a ovce ho nasledujú, pretože poznajú jeho hlas; 5 cudzieho však nebudú nasledovať, ale utečú od neho, pretože nepoznajú hlas cudzích (ľudí). 6 Ježiš im povedal toto prirovnanie, ale oni nerozumeli, čo im hovoril. 7 I povedal im Ježiš znova: Veru, veru vám hovorím: Ja som dvere k ovciam. 8 Tí, čo prišli predo mnou, sú samí zlodeji a lotri, ale ovce ich neposlúchali. 9 Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu. 10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“


O čo nám v živote ide? Každé dieťa má po narodení pred sebou mnoho ciest, z ktorých si bude môcť vybrať. Preto je detstvo a mladosť taká nádejná. Keď trochu privoniame k životu a tento nás trochu preplieska, prídeme na to, že v skutočnosti sú len dve cesty. Naši predkovia to vedeli vyjadriť veľmi jednoducho: poctivosť a nepoctivosť. – – Poctivosť znamená cestu za cieľom, ktorý chceme dosiahnuť a do ktorej investujeme všetko, čo nám dal Pán Boh na tejto zemi k dispozícii, všetko svoje myslenie, nadanie, presvedčenie, fyzické i psychické danosti. Tak vznikajú nádherné remeselnícke výrobky, ktoré nemajú chybu, tak vznikajú a budujú sa krásne a požehnané vzťahy, tak vzniká pokoj v duši, ktorá nasleduje svojho Pastiera, počuje Jeho hlas, pozná Ho a teší sa z Jeho požehnania. – – Nepoctivosť je všetko ostatné. Zmätok duše bez cieľa, bez pastiera. Diabolské pokúšanie hľadania ľahšej, výhodnejšej cesty, kompromisov, protekcií, hľadania krátkodobých zážitkov, prežitkov emócií, prisluhovanie klamstvu a zlu… Široká cesta… kam…? – – Naši predkovia dobre vedeli, že Pán Ježiš je ten, cez ktorého máme život, a to v hojnej miere, no nielen tu, na zemi, ale aj po našej časnej smrti. Že Jeho treba nasledovať, počúvať Jeho hlas, Jemu slúžiť. Dnes nám diabol stále intenzívnejšie nahovára, že máme na výber veľa ciest. Ale sú len dve: s Ním, alebo bez Neho.
Autor: Soňa Šimková
Pieseň: ES 459


Budem Ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi národmi. Žalm 57,10

Ľudia počas Letníc v Jeruzaleme hovorili: Počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie. Skutky apoštolov 2,11


5.Mojžišova 4,27-35(36-40) :: Modlíme sa za: Chminianske Jakubovany (Šz)