Zamyslenie na deň 11.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 4,27-42

27 Vtom prišli Jeho učeníci a divili sa, že sa zhovára so ženou; ale ani jeden nepovedal: Čo sa jej spytuješ? alebo: Čo s ňou hovoríš? 28 Žena nechala teda tam nádobu, odišla do mesta a hovorila ľuďom: 29 Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila; či to nie je Kristus? 30 I vyšli z mesta a prišli k Nemu. 31 Medzitým Ho učeníci prosili: Majstre, jedz! 32 On však povedal: Ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. 33 Tu si povedali učeníci medzi sebou: Či Mu niekto doniesol jesť? 34 Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať Jeho dielo. 35 Či sami nevravíte, že ešte štyri mesiace, a príde žatva? Ajhľa, hovorím vám, pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že sa zabeleli k žatve. 36 Žnec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač i žnec spolu radovali. 37 V tomto je totiž pravdivé slovo, že iný rozsieva a iný žne. 38 Ja som vás poslal žať, kde ste nepracovali; iní pracovali, a vy ste vstúpili do ich práce. 39 A mnohí Samaritáni z tohto mesta uverili v Neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Všetko mi povedal, čo som robila. 40 Keď teda prišli k Nemu Samaritáni, prosili Ho, aby pobudol u nich; i zostal tam dva dni. 41 A ešte viac ich uverilo pre Jeho slovo 42 a povedali žene: Už nielen pre tvoje slovo veríme, lebo sami sme počuli a vieme, že tento je naozaj Spasiteľ sveta.


Stretnutie, ktoré dáva veci do pohybu. Aj v dnešný deň máme pred sebou niekoľko stretnutí. Na niektoré sa tešíme, iných sa obávame a najradšej by sme sa im vyhli. V našich medziľudských stretnutiach je vždy výborné natrafiť na človeka, ktorý nás dokáže inšpirovať, povzbudiť a ukázať novú a lepšiu cestu životom. Na niekoho, kto sa vie dokonale vcítiť do toho, čo prežívame. Tak to urobil Pán Ježiš so ženou Samaritánkou, a tak to robí dodnes. Prichádza do nášho života, zastavuje nás na miestach, kde hľadáme riešenia pre potreby života, venuje nám Svoj čas a záujem. A z Jeho strany neprichádzajú iba pekné slová, ale najmä povzbudenie do nového života. Ženu pri studni stretnutie s Ježišom na chvíľu nielen zaujalo, ale aj zmenilo a povzbudilo k tomu, aby sa o svoju skúsenosť podelila s ostatnými. Aby to, čo prijala pri stretnutí s Ježišom, preniesla do stretnutí s druhými ľuďmi. Náš Trojjediný Pán Boh sa s nami teraz stretáva skrze Svoje slovo, prejavuje obrovský záujem o každého z nás a pôsobí, aby Božia blízkosť v našom živote nezostala niekde v úzadí, ale vykvitla v stretnutiach, ktoré nás čakajú, alebo i vo všetkých bežných povinnostiach, v službe i v rozhovoroch, ktoré sú dnes pred nami. Nech s pomocou Ducha Svätého dokážeme napodobniť ženu Samaritánku a nehanbiť sa to, že sme sa s Kristom v živote už (viackrát) stretli!
Autor: Daniel Beňuch
Pieseň: ES 485


Izaiáš povedal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých pier a bývam uprostred ľudu nečistých pier. Izaiáš 6,5

Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym. Efezským 4,25


Skutky apoštolov 16,23-34 :: Modlíme sa za: Gemerská Poloma (Ge)