Zamyslenie na deň 10.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 4,15-26

15 Tu Mu povedala žena: Pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila a neprichádzala sem načierať. 16 Riekol jej: Choď, zavolaj si muža a príď sem! 17 I odpovedala žena: Nemám muža. Ježiš jej riekol: Správne si povedala, že nemáš muža; 18 lebo mala si piatich mužov, a ten, ktorého teraz máš, nie je ti mužom; to si správne povedala. 19 Žena mu povedala: Vidím, Pane, že si prorok. 20 Naši otcovia vzývali Boha na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde treba vzývať Boha. 21 Odpovedaj jej Ježiš: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca. 22 Vy vzývate, čo nepoznáte; my vzývame, čo poznáme; lebo spasenie je zo Židov. 23 Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. 24 Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde. 25 Žena Mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus; keď Ten príde, oznámi nám všetko. 26 Riekol jej Ježiš: Ja som to, ktorý rozprávam s tebou.


Meno Ježiš – nová dúha. Dúha ako symbol Božieho sľubu sa ukázala vernému Nóachovi. O sľuboch „lásky“ by vedela rozprávať aj žena Samaritánka. Žiaľ, nevyšli. O splnených a nesplnených sľuboch by sa mohla napísať veľká kniha. Čo ty a tvoje sľuby? Tie o láske, vernosti alebo len tie, ktoré dávaš deťom, kolegom či priateľom? Pán Ježiš predstavuje Samaritánke Boží dar. Tento dar je prísľubom Božej lásky. Chodiaci, hovoriaci, skutočný. Ježiš, Pán, je tým naplneným sľubom. Dúhou, ktorá vychádza po každej búrke. Pán Ježiš dáva aj Samaritánke sľub Božej lásky (v.14)! Je tu Mesiáš, ktorý stojí za Svojím áno, aj keď tam je veľa zrady a utrpenia. – – Spomeň si na svoje sľuby lásky, o čom boli? A čo tvoj sľub byť učeníkom pri konfirmácii? Kto povie o Kristovom sľube ostatným? Deťom, vnúčatám? Do rozbitých vzťahov? Rozdelenia sú z veľkej časti zo sebectva. Zo sebectva sa často nedajú dodržať ani sľuby. Tak isto aj sebecká cirkev hynie, stojí pred studňou a nevie, Kto s ňou hovorí. Skús sa dnes premôcť, popros o dar nesebeckej lásky v tvojom srdci i v našej cirkvi…! Že je to ťažké? Pozri sa len na tú novú dúhu – menom JEŽIŠ! ON je ten, kto hovorí dnes s tebou a dáva ti novotu života.
Autor: Ivan Boženík
Pieseň: ES 72


Niekto dáva priehrštím, a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí, a má nedostatok. Príslovia 11,24

Nezabúdajte na pohostinnosť. Židom 13,2


Skutky apoštolov 2,32-40 :: Modlíme sa za: Gemerská Panica (Ri)