Zamyslenie na deň 11.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 9,1-14

1 Bol istý muž z kmeňa Benjamín menom Kíš, syn Abíéla, syna Cerórovho, syna Bekórata, syna Afíacha, Benjamínec, muž udatný. 2 Ten mal syna menom Saul, statného a krásneho mládenca; nebolo krajšieho od neho medzi Izraelcami, pretože bol o hlavu vyšší ako všetok ľud. 3 Stratili sa oslice Saulovho otca Kíša. Vtedy povedal Kíš svojmu synovi Saulovi: Vezmi so sebou jedného zo sluhov, vstaň a choď hľadať oslice. 4 Prešli Efrajimské pohorie, prešli i územie Šalíšá, ale nenašli ich. Potom prešli i územie Šaalím, ale nebolo ich. Tiež územie Benjamína prešli, ale nenašli ich. 5 Keď však prišli na územie Cúfu, Saul povedal sluhovi, ktorý bol s ním: Poď a vráťme sa, aby sa môj otec miesto starosti o oslice netrápil o nás. 6 Ten mu povedal: Hľa, práve v tomto meste je Boží muž, muž vážený, ktorému sa určite splní všetko, čo povie. Nože, poďme tam! Azda nám ukáže cestu, ktorou by sme mali ísť. 7 Povedal Saul svojmu sluhovi: Nuž poďme; ale čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb sa nám už minul z kapsy a nemáme dar, ktorý by sme mohli zaniesť Božiemu mužovi. Čo máme so sebou? 8 Sluha znova odpovedal Saulovi: Hľa, mám pri sebe štvrť strieborného šekela, to dám Božiemu mužovi, aby nám ukázal cestu. 9 Ak sa niekto šiel dopytovať Boha, za starodávna v Izraeli takto hovorievali: Nože, poďme k vidcovi. Lebo koho volajú dnes prorokom, toho za starodávna volali vidcom. 10 Saul povedal svojmu sluhovi: Dobre hovoríš. Poďme teda! Išli do mesta, v ktorom bol Boží muž. 11 Keď vystupovali hore svahom do mesta, stretli dievčatá, ktoré šli naberať vodu. Povedali im: Či je tu videc? 12 Ony im odpovedali: Hľa, je pred tebou; ponáhľaj sa, lebo dnes prišiel do mesta, pretože dnes má ľud obeť na výšine. 13 Keď vstúpite do mesta, nájdete ho, skôr než vyjde jesť na výšinu; ľud totiž nebude jesť, kým on nepríde, lebo on má požehnať obeť, a len potom budú jesť pozvaní. Choďte teda hore, lebo práve dnes ho nájdete. 14 Vyšli teda do mesta; a keď vchádzali doň, Samuel práve šiel oproti nim, zberajúc sa na výšinu.


Pozri sa na to inak! V rodine Benjamínca Kíša sa stalo niečo veľmi nepríjemné. Oslice, ktoré boli súčasťou ich príjmu a živobytia, ušli. Stratiť zárobok nie je veľmi príjemné. Samozrejme, že to tak nenechali. Kíš poslal svojho syna Saula, aby ich išiel hľadať. Boli ochotní zájsť naozaj veľmi ďaleko, no vyzeralo to tak, že sa im ich nepodarí nájsť. Veľmi múdro, s ohľadom na svojho otca, povedal Saul svojmu sluhovi, že je čas vrátiť sa. Sluha však zistil, že sú v kraji, kde býva prorok. Možno im pomôže. Tak sa s ním rozhodli stretnúť. My však dnes už vieme, že to bol cieľ… ten Boží… Boh použil nepríjemnosť v ich rodine na to, aby naplnil Svoj plán. Saul sa totiž mal stať prvým kráľom Izraela a pomazať ho mohol jedine Boží muž, Samuel. – – Problémy v našom živote sú niekedy výsledkom našich zlých rozhodnutí, nášho zlého konania. Niekedy nám však problémy spôsobia iní. No aj problémy môžu byť nástrojom, ktorý všemohúci Boh dokáže použiť na to, aby v našom živote vykonal Svoj plán, ktorý s nami má. Jednoducho, aby nás priviedol tam, kde máme byť. Uisťuje nás o tom aj verš v liste Rímskym 8,28. Nepotrebuješ sa, milý brat, sestra, na niektoré veci vo svojom živote pozrieť inak?
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že dokážeš aj najhoršie veci obrátiť na večné dobro. Prosíme, keď sa stane niečo zlé, daj nám srdce ochotné pýtať sa Ducha Svätého a nie hromžiť. Amen.
Pieseň: ES 506
Autor: Tomáš Valašík


Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel! 1.Mojžišova 28,16

Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia! 2.Korintským 6,2


2.Tesalonickým 3,1-5 :: Modlíme sa za: Kráľovce – Krnišov (Ho)