Zamyslenie na deň 12.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 9,15-10,16

15 Hospodin však deň pred príchodom Saulovým vyjavil Samuelovi: 16 Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z krajiny Benjamín; toho pomažeš za kráľa nad mojím ľudom izraelským; on vyslobodí môj ľud z rúk Filištíncov, lebo som vzhliadol na svoj ľud, keď jeho volanie o pomoc preniklo ku mne. 17 Keď Samuel uzrel Saula, Hospodin mu oznámil: Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril. On bude panovať nad mojím ľudom. 18 Keď sa Saul priblížil v bráne k Samuelovi, prehovoril: Povedz mi, prosím, kde je tu vidcov dom. 19 Samuel odpovedal Saulovi: Ja som videc. Vystúp predo mnou na výšinu, dnes budete so mnou jesť; potom ťa ráno prepustím a oznámim ti všetko, čo mám na srdci. 20 Pre oslice, stratené pred troma dňami, sa netráp, lebo sa našli. Veď komu patrí všetko drahocenné v Izraeli? Či nie tebe a celému domu tvojho otca? 21 Saul odpovedal: Či som ja nie Benjamínec, z najmenšieho kmeňa izraelského? Moja čeľaď je najmenšia z čeľadí kmeňa Benjamín. Prečo mi také niečo vravíš? 22 Vtedy Samuel vzal Saula a jeho sluhu, uviedol ich do siene a dal im najprednejšie miesto medzi pozvanými, ktorých bolo okolo tridsať mužov. 23 Samuel povedal kuchárovi: Daj sem ten diel, ktorý som ti dal a o ktorom som ti povedal, aby si ho odložil. 24 Tu kuchár vzal stehno i s tým, čo bolo na ňom, a položil ho pred Saula. A Samuel povedal: Hľa, toto zostalo; polož to pred seba a jedz, lebo to sa zachovalo pre teba na túto chvíľu, keď som povolal ľud. Tak Saul jedol v ten deň so Samuelom. 25 Keď zišli z výšiny do mesta, rozprávali sa so Saulom na streche. 26 Ráno vstali, keď vychádzala ranná zora; Samuel zavolal Saulovi na streche: Vstaň a prepustím ťa. Saul vstal a obaja, on i Samuel, vyšli von. 27 Keď prichádzali na koniec mesta, povedal Samuel Saulovi: Povedz sluhovi, aby šiel vopred. A išiel. Ty však zastaň na chvíľu, aby som ti zvestoval Božie slovo.

10, 1 Vtedy vzal Samuel nádobu s olejom a vylial mu ho na hlavu; pobozkal ho a riekol: Ajhľa, pomazal ťa Hospodin za knieža nad svojím dedičstvom. 2 Keď pôjdeš odo mňa, pri hrobe Ráchel na území Benjamínovom v Celcachu stretneš dvoch mužov, ktorí ti povedia, že sa našli oslice, ktoré si šiel hľadať. Tvoj otec už nedbá o oslice, ale trápi sa o vás hovoriac: Čo mám urobiť pre svojho syna? 3 Keď pôjdeš odtiaľ ďalej a prídeš k dubu Tábor, stretnú sa s tebou traja mužovia, vystupujúci k Bohu do Bételu. Jeden ponesie tri kozliatka, druhý ponesie tri pecne chleba a tretí ponesie kožený mech s vínom. 4 Keď ťa pozdravia, dajú ti dva chleby, prijmi ich z ich ruky. 5 Potom prídeš na vŕšok Boží, kde je stráž Filištíncov. Keď vstúpiš do mesta, stretne sa s tebou skupina prorokov zostupujúcich z výšiny; pred sebou budú mať harfu, bubon, píšťalu i citaru a budú v prorockom vytržení. 6 Vtedy ťa prenikne Duch Hospodinov, budeš prorokovať s nimi a premeníš sa na iného muža. 7 Keď sa ti dostavia tieto znamenia, urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou. 8 Zostúpiš predo mnou do Gilgálu, a ja zostúpim k tebe, aby som obetoval spaľované obete a obete spoločenstva. Sedem dní budeš čakať, kým prídem k tebe, a potom ti oznámim, čo máš robiť. 9 Keď sa obrátil chrbtom, aby odišiel od Samuela, Hospodin mu premenil srdce na iné, a toho dňa sa dostavili všetky tie znamenia. 10 Keď došli na vŕšok, ajhľa, skupina prorokov išla oproti nim. Prenikol ho Duch Boží, a on bol s nimi v prorockom vytržení. 11 Všetci, ktorí ho predtým poznali, videli, že prorokuje s prorokmi; vtedy ľud hovoril medzi sebou: Čo sa to stalo Kíšovmu synovi? Či je aj Saul medzi prorokmi? 12 Niekto tam povedal: Ktože je ich otcom? Preto sa stalo príslovím: Či je aj Saul medzi prorokmi? 13 Keď mu prešlo prorocké vytrženie, prišiel na výšinu. 14 Vtedy Saulov strýko povedal jemu a jeho sluhovi: Kde ste chodili? Odpovedal: Hľadali sme oslice, a keď sme videli, že ich nieto, prišli sme k Samuelovi. 15 Nato povedal strýko Saulovi: Povedz mi, čo vám vravel Samuel. 16 Saul odpovedal strýkovi: Oznámil nám naisto, že sa oslice našli. Ale nespomenul mu nič z toho, čo Samuel hovoril o kraľovaní.


Pre aké veci sa trápiš? Mladík Saul prichádza k Samuelovi so starosťou o stratené oslice svojho otca Kíša. Už dlho ich hľadá. Božieho muža, proroka, sa chce opýtať, či vo svojej múdrosti nevie, kde by mohli byť. Samuelova odpoveď ho prekvapí. Vraj sa pre to nemusí trápiť, lebo mu patrí všetko drahocenné v Izraeli. Saul však o tom ešte netuší. Samuel už vie, o čo tu v skutočnosti ide. Vie o vyvolení Saula za kráľa nad Izraelom. – – Možno v podobnej situácii sú aj tí, ktorí veria v Ježiša Krista. Keď On hovorí, aby sme hľadali najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné nám bude pridané, vlastne sa nás medzi riadkami pýta, či všetko to, pre čo sa tak trápime, naozaj stojí za to. Či nás to robí bohatšími pre večnosť… Zároveň nám kladie otázku, či vieme, ako veľa sme získali vierou v Neho. Milý brat a milá sestra, možno si to nie vždy uvedomuješ, ale skutočne podstatné veci pre tvoju časnosť aj večnosť boli zabezpečené mimo teba. A tebe boli darované. Podobne, ako kráľovstvo Saulovi, ktorý sa stále trápil pre oslice…
Modlitba: Odpusť, Bože, keď sa trápime kvôli veciam, ktoré nemajú hodnotu pre večnosť. Osloboď nás od pachtenia sa za nimi, aby sme mali ruky slobodné pre konanie lásky. Amen.
Pieseň: ES 458
Autor: Tomáš Valašík


Nepožiadaš ženu svojho blížneho! 5.Mojžišova 5,21

Láska blížnemu zle nerobí. Rímskym 13,10


Jób 1,1-22 :: Modlíme sa za: Kraskovo (Ri)