Zamyslenie na deň 10.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa pôstna. Invocavit
(Bude ma vzývať a vyslyším ho. Žalm 91,15)
Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky. 1.Jána 3,8b


Židom 4,14-16

14 Pretože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pridŕžajme sa vyznania. 15 Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme Veľkňaza), podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu. 16 Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.


Pomoc v pravý čas. Kto by nechcel mať pomoc v pravý čas? Kto by nechcel mať istotu, že keď sa ocitne v núdzi, nezostane sám a niekto mu pomôže? Túžime mať takú istotu, lebo všetci sme slabí. Niekedy sa cítime lepšie, no neraz stačí chvíľka a odhalíme svoju podstatu: slabosť, hriešnosť, smrteľnosť. Jediný, kto nám môže a chce pomôcť v každom čase, je Pán Ježiš. On je Veľkňaz, ktorý prišiel z nebies na zem, a potom prenikol naspäť do nebies, aby sa nám stal pomocou. On je Veľkňaz, ktorý cíti s našimi slabosťami. Sám bol hladný na púšti, vysmädnutý na kríži, zarmútený nad smrťou priateľa, nepochopený najbližšími, zapretý a zradený milovanými, opustený a nespravodlivo obvinený, bez viny odsúdený, aj kruto popravený. Aj vo chvíli smrti bol vystavený pokušeniu. Prešiel peklom a smrťou, ale neprestal nás milovať! Je skutočným Veľkňazom, ktorý sa v nebesiach prihovára za nás. Nie je Mu ľahostajný ani ten najväčší hriešnik. On je podstata nášho vyznania. Držme sa Ho a pristupujme k Nemu, ktorý sedí na tróne milosti! Milosti pre teba, pre mňa, pre každého, kto príde k Nemu! Nevyhodí ho, ale nájde milosť na pomoc v pravý čas.
Modlitba: Neskonalá vďaka Ti patrí, Pane Ježišu, že si náš Veľkňaz. V Tebe máme my, hriešni ľudia, milosť a pomoc v každej situácii. Aj dnes prichádzame k Tvojmu trónu a chválime Ťa.
Pieseň: ES 94
Autor: Katarína Hudáková


Keď som mlčal, práchniveli mi kosti počas môjho ustavičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa Tvoja ruka. Vtedy som Ti vyznal svoj hriech. Žalm 32,3.4.5

Taká radosť býva pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. Lukáš 15,10


Matúš 4,1-11 :: Žalm 64 :: Modlíme sa za: Liptovsko-Oravský seniorát