Zamyslenie na deň 11.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 34,23-31

23 Určím nad nimi jedného pastiera, a ten ich bude pásť: svojho služobníka Dávida. On ich bude pásť a on im bude pastierom. 24 Ja, Hospodin, budem ich Bohom a môj služobník Dávid bude kniežaťom uprostred nich. Ja, Hospodin, som to povedal. 25 Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, vyhubím zlú zver z krajiny, takže budú bývať bezpečne na púšti a budú spávať v lesoch. 26 Udelím požehnanie im i okoliu svojho pahorka a zošlem dážď v primeraný čas. Budú to požehnané dažde! 27 Vtedy poľný strom vydá svoje ovocie, i zem vydá svoju úrodu, a budú na svojej pôde v bezpečí. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili. 28 Nebudú už korisťou národov, nebude ich žrať divá zver, ale budú bývať bezpečne a nikto ich nevyplaší. 29 Zriadim pre nich slávny sad a nebudú už zachvátení hladom v krajine, nebudú znášať potupovanie od pohanov. 30 Potom poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom – znie výrok Hospodina, Pána. 31 A vy, moje stádo, ste ovcami mojej pastvy a ja som váš Boh – znie výrok Hospodina, Pána.


Dobrý Pastier. Mať vo svojom živote vzory, je pre človeka dôležité. Už malé dieťa vidí vo svojich najbližších vzory a napodobňuje ich správanie a konanie. Nie všetky vzory sú však pre náš život osožné. Mladí ľudia dnes často vidia svoje veľké vzory a idoly v životoch tzv. „celebrít“. Ruku na srdce. Aj keď nemáme právo súdiť, ich životy v mnohom zvádzajú na nesprávnu cestu. Nie na tú cestu, o ktorej hovorí Ježiš: „Ja som cesta, pravda i život.“ Kresťanovým jediným a najväčším vzorom by mal byť bezpochyby Ježiš Kristus. Ten, ktorý povedal, že my sme ovcami Jeho pastvy a On je náš Boh. Veru, ľudské vzory, idoly a vodcovia umierajú. Ich myšlienky časom vyblednú. A po nich prídu noví vodcovia a nové myšlienky. Aj Kristus síce zomrel, ale On aj vstal z mŕtvych – kvôli nám. On prišiel, aby nás zachránil pred falošnými pastiermi a falošnými vzormi. On jediný môže o Sebe tvrdiť: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce“ (J 10,11). Zomrel, a predsa žije a my budeme žiť s Ním.
Autor: Ivana Krištová
Pieseň: ES 455


Ja – znie výrok Hospodinov – budem ohnivou hradbou dookola Jeruzalema. Zachariáš 2,9

Ježiš hovorí: Pekelné brány moju cirkev nepremôžu. Matúš 16,18


2.Timoteovi 2,1-5(6) :: MODLÍME SA ZA: Terany (Ho)