Zamyslenie na deň 12.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Tretia predposledná nedeľa cirkevného roka
Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia! 2.Korintským 6,2


Rímskym 14,7-9

7 Nikto z nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera. 8 Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme. 9 Veď práve na to Kristus umrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi aj nad živými.


Čo je vaše životné krédo? To je otázka, s ktorou sa môžeme pomerne často stretnúť pri rozhovore so známymi osobnosťami. Pri odpovediach na túto otázku môžeme počúvať rôzne vyznania ľudí, ktorí hovoria, v čom vidia zmysel svojho života, čím žijú. A nemusia to byť len slávne osobnosti, ktoré na podobnú otázku odpovedajú v rozhovoroch. Každý človek má svoje životné krédo, má veci a hodnoty, pre ktoré žije a ktorým sa obetuje. Jeden povie: Ja žijem svojim deťom. Iný povie: Ja žijem svojej práci. A zase iný povie: Ja mám svoje hobby, svojho koníčka. Veľmi rôznorodé sú naše životné kréda – veci, pre ktoré žijeme. Blahoslavený je človek, ktorý môže povedať, že jeho život patrí Pánovi Ježišovi. Tak, ako to vyznáva aj apoštol Pavel – nikto z nás nežije sebe. Pavol pokračuje aj ďalej a hovorí nielen o živote, ale aj o smrti. O tom, že s Kristom smieme aj umierať. A to preto, lebo On umrel a ožil, aby panoval nad mŕtvymi aj nad živými. Umrel a ožil – najprv smrť a potom život! Presne naopak, ako to poznáme z našej vlastnej životnej skúsenosti. My žijeme a potom umierame. Kristus umrel a ožil. Tu je založená istota našej kresťanskej viery. Rozhodujúcu dôležitosť v našom živote aj v našej smrti má Pán Ježiš Kristus. Ten, ktorý bol mŕtvy a ožil. On nech je aj tvojím životným krédom.
Autor: Martin Chalupka
Pieseň: ES 696


Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech. 3.Mojžišova 19,17

Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. 1.Tesalonickým 5,14


Lukáš 17,20-24(25-30) :: Žalm 110 :: Lukáš 11,14-23 :: MODLÍME SA ZA: Tisovec (Ri)