Zamyslenie na deň 1.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

AUGUST
Heslo mesiaca: Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. 1.Jána 4,16


Ján 8,12-20

„12 Potom zase prehovoril k nim Ježiš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. 13 I povedali Mu farizeji: Sám svedčíš o sebe; Tvoje svedectvo nie je pravdivé. 14 Odpovedal im Ježiš: Keď aj sám svedčím o sebe, pravdivé je moje svedectvo, pretože viem, odkiaľ som prišiel a kam idem; vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem. 15 Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. 16 A ak aj súdim, môj súd je spravodlivý, pretože nie som sám, ale so mnou je Otec, ktorý ma poslal. 17 A aj vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. 18 Svedčím o sebe ja a svedčí o mne aj Otec, ktorý ma poslal. 19 I povedali Mu: Kdeže je Tvoj Otec? A Ježiš odpovedal: Nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca; keby ste mňa poznali, poznali by ste aj môjho Otca. 20 Tieto slová povedal pri pokladnici, keď vyučoval v chráme; a nikto Ho nezlapal, lebo ešte neprišla Jeho hodina.“


Choďte vo svetle = kráčajte s Ježišom! Téma svetla nás sprevádza od stvorenia sveta. Kde sa má začať niečo diať, tam obyčajne musí prísť najprv svetlo, poznanie. Každý človek vie, že svetlo je príjemné, že svetlo je život a budúcnosť. Pán Ježiš veľmi exkluzívne vyhlásil, že On je tým Svetlom. To sa dnes, keď sú ľudia citliví na manipuláciu, počúva veľmi ťažko. Ale hovoril pravdu.– – Kontext Jánovej 8. kapitoly ukazuje, že ľudia tej doby vôbec nemali vo veciach „jasno“. Potrebovali svetlo poznania. Poznali Boží Zákon, vedeli z neho v pravý čas citovať, dokonca ho dôsledne zachovávali. A predsa im Pán Ježiš povedal, že nevedia, kto je On, od koho pochádza. Že nepoznajú Boha. – – Židia pozerali na Ježiša telesne. Nepripúšťali iné vysvetlenie Ježišovej osoby, ako to, že je pyšný a povyšuje sa. Neotvorili sa svetlu poznania pravdy. – – I dnes veľa ľudí v Ňom vidí iba človeka. Ježiša chcú iba použiť ako prostriedok na úspech a večný život. Nevidia Božieho Syna. Ježiš hovorí, že blúdime, ak pohŕdame Svetlom, ktorým je On a Jeho slovo. A v Žalme 27 sa píše, že „Pán je moje svetlo a spása“. Aj Príslovia 6,23 potvrdzujú, že „prikázanie je sviecou a naučenie svetlom pre život“. – – Chceš mať v živote vo veciach vždy jasno? Tak čítaj a počúvaj Ježišove slová, rob podľa nich a život príde k tebe!
Autor: Ján Jančík
Pieseň: ES 285


Hospodinovi nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom. 1.Samuelova 14,6

Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať. Marek 11,24


1.Korintským 10,23-31 :: Modlíme sa za: Horné Zelenice (Ba)