Zamyslenie na deň 1.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JÚN
Heslo mesiaca: Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí – nevedomky – pohostili už anjelov. Židom 13,2


Židom 12,12-17

12 Preto: zase vzpružte ochabnuté ramená a podlomené kolená! 13 A urovnajte si chodníky nohám, aby to, čo je chromé, sa nevytklo, ale radšej ozdravelo. 14 Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána! 15 Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej; aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nepôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili; 16 aby nikto nebol smilníkom alebo bezbožníkom ako Ézav, ktorý si za jeden jediný pokrm predal prvorodenstvo. 17 Veď viete, že aj keď neskôr chcel zdediť požehnanie, bol zavrhnutý, a hoci ho so slzami hľadal, nenašiel možnosť pokánia.


„Posilnite opustené ruky a zomdlené kolená vzpriamte!“ Tak sa začína dnešný text z Listu Židom. Príkladom nech je nám brat farár Miloslav Slávik. Keď začal útlak cirkvi v čase ateistického socializmu, aj on musel nasilu odísť zo služby v evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Hybiach. Predsa však mohol pokračovať vo Vyšnom Žipove. Na dôchodok sa presťahoval s rodinou do Liptovského Mikuláša. Mal 65 rokov, v plnosti sily a horlivosti pracoval na vinici Pánovej. Vyhlásenie od cirkevnej i od štátnej vrchnosti však bolo rezolútne: V nijakom prípade! Ani do cirkevného zboru, ani na zastupovanie chorého farára, do nijakej duchovnej služby – nie! „Šiel som odtiaľ zaliaty slzami ľútosti“ – napísal vo svojich spomienkach brat farár Slávik. Potom ešte zlomenina, nemocnica, súženie a trápenie tela i ducha. Pán Boh však vie, ako posilniť Svojho služobníka. „Hospodin podopiera všetkých padajúcich a narovnáva všetkých zohnutých“ (Žalm 145,14). Bratia a sestry ho posilnili, Hospodin ho podopieral, posilňoval. Keď mal osemdesiat rokov, bol ho pozdraviť k jubileu brat biskup Pavel Uhorskai. Do knihy Cirkev v útlaku o ňom napísal: „Napriek nemoci tela, jeho duch ešte stále vysoko lietal, duša plesala a s nádejou sa pozeral do budúcnosti. Jeho svedectvo nás ešte aj dnes posilňuje.“
Autor: Viola Fronková
Pieseň: ES 525


Boh zošle Svoju milosť a Svoju vernosť. Žalm 57,4

A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 1.Jána 4,14


2.Petra 1,16-21 :: Modlíme sa za: Bzince pod Javorinou (Po)