Zamyslenie na deň 31.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 12,1-11

1 Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. 2 Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. 3 Myslite na Toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na duchu. 4 Ešte ste sa nesprotivili až do krvi, bojujúc proti hriechu. 5 A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám znie ako synom: Nepohŕdaj, syn môj, výchovou Pánovou, a neklesaj, keď ťa trestá; 6 lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva, a šľahá každého, koho prijíma za syna. 7 Vytrvajte, aby vás vychoval. Ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával? 8 Ak zostávate bez prísnej výchovy, v akej majú všetci podiel, ste cudzoložňatá, a nie ste synovia! 9 A potom: mali sme telesných otcov, ktorí nás prísne vychovávali, a ctili sme si ich. Či sa nemáme tým viac poddať Otcovi duchov, a budeme žiť? 10 Veď tamtí vychovávali len krátky čas, ako uznávali za dobré, On však pre naše pravé dobro, aby sme sa stali účastnými Jeho svätosti. 11 Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou; potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.


Úprimne nikto z nás nemá rád kritiku. A tiež nie sme veľmi nadšení, keď sa nás snaží niekto vychovávať. Zákazy, príkazy, výčitky, krik, hádky. Moja mama bola na mňa prísna. Hoci som bola dobré dieťa s vynikajúcimi známkami, bola som neuveriteľne tvrdohlavá a vzdorovitá. Tento povahový rys mi ostal do dospelosti. Viem o tom a snažím sa na tom pracovať, nachádzať cestu k ľuďom, ale aj cestu k sebe. Nie je to jednoduché. Dnešný biblický text hovorí o výchove. O Božej výchove človeka. To sa tiež nepočúva ľahko. A predsa je to pravdivé. Mňa zaujali slová: „Či sa nemáme tým viac poddať Otcovi duchov, a budeme žiť?“ (Žid 12,9b). Keď som bola na ceste duchovného hľadania, jedného dňa som stála v kuchyni pri okne a vtom som v duchu počula: „Poddaj sa Bohu!“ Pamätám si na to, ako by to bolo dnes. Tak zreteľné a jasné! To bol Boží hlas. Nerozumela som tomu, ale v priebehu krátkeho času som sa dostala do kontaktu s Božím slovom a uverila som v Pána Ježiša Krista. Poddať sa Bohu! To je veľmi silný príkaz. Vďaka tomu, že som poslúchla, získala som pre svoju nespútanú dušu limity. Božie hranice a Boží poriadok. A viem, že Boh ma po celý život vychováva. Prešla som rôznymi trápeniami, no nikdy som sa nepýtala Boha – „prečo?“. Lebo Boh vie. A vie aj to, čím chce, aby som bola.
Autor: Eva Bachletová
Pieseň: ES 472


Viem, že Hospodin rozrieši spor biedneho a chudobným dopomôže k právu. Žalm 140,13

Blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Lukáš 6,20


Efezským 4,1-7 :: Modlíme sa za: Bystré (Šz)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby