Zamyslenie na deň 1.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREC
Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca a svojho Boha sa boj; ja som Hospodin. 3.Mojžišova 19,32
(Začiatok pôstneho obdobia)


Lukáš 12,1-12

1 Vtom, keď sa zišlo zástupu na tisíce, takže šliapali po sebe, začal hovoriť predovšetkým svojim učeníkom: Varujte sa kvasu farizejov, to jest pokrytectva. 2 Lebo nieto skryté, čo by nevyšlo najavo, a nieto tajné, čo by sa nevyzvedelo. 3 Preto, čo ste povedali potme, počujú na svetle; a čo ste do uší šepkali v komôrkach, budú rozhlasovať zo striech. 4 Ale hovorím vám, svojim priateľom: Nebojte sa tých, čo mordujú telo, a potom už nič viac nemôžu urobiť. 5 Ale ukážem vám, koho sa máte báť: bojte sa Toho, ktorý keď zamordoval, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, Toho sa bojte. 6 Či nepredávajú päť vrabcov za dva groše? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. 7 Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda; drahší ste vy ako mnoho vrabcov. 8 Ale hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná aj Syn človeka pred Božími anjelmi. 9 Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. 10 A každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, sa odpustí, ale kto sa rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. 11 A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa brániť alebo čo hovoriť; 12 lebo Duch Svätý vás práve v tú hodinu naučí, čo hovoriť.


Z čoho mám strach? „Bojte sa Toho, ktorý keď zamordoval, má moc uvrhnúť do pekla!“ (v. 5). Pán Ježiš nás tu priamo varuje, aby sme si uvedomili, že máme často obavy a rešpekt pred okolnosťami v živote, ktoré pre náš večný život nie sú hrozbou. Naopak, nemáme rešpekt pred Tým, ktorý má moc uvrhnúť do pekla. Koľkokrát nevidíme svoj život z Božieho uhla pohľadu. Ako často nevidíme, koľko vecí berie našu pozornosť, čas, peniaze, či dokonca dušu. A nebojíme sa. Mali by sme sa báť a vnímať hodnotu vlastnej večnej ľudskej duše aj duše ľudí okolo nás. – – Ja sám si uvedomujem, že Boží pohľad strácam, ak neotváram pravidelne Bibliu a nehľadám úprimne to, na čom Bohu naozaj záleží. Pokrytectvo farizejov (v. 1) sa stáva aj mojím, keď niekedy neobetujem niečo z vlastného času, pozornosti, či peňazí pre svojich blízkych, susedov, predstavených, mocnejších, či chudobných, špinavých, nesympatických, cudzích, lenivých, nepriateľov… Ale koľkokrát sa pýtam na Boží pohľad? Veď na to isté nemali čas ani farizeji. – – Naozaj len z jedného by sme mali mať v živote strach – zabudnúť na Boha, Jeho slovo a hodnotu večnej duše v každom človeku. „Čiňte pokánie a verte v evanjelium“ (Marek 1,15).
Autor: Matúš Pleva
Pieseň: ES 233 


Hospodin povedal Mojžišovi: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. 2.Mojžišova 33,20

Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. Ňou si predkovia získali (dobré) osvedčenie. Židom 11,1-2


Matúš 6,16-21 :: MODLÍME SA ZA: Drážovce (Ho)