Zamyslenie na deň 2.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 12,13-21

13 Povedal Mu ktosi zo zástupu: Majstre, povedz môjmu bratovi, aby si podelil so mnou dedičstvo! 14 On mu však riekol: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo za deliča medzi vami? 15 I riekol im: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. 16 Nato im povedal toto podobenstvo: Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. 17 Premýšľal teda a povedal si: Čo urobím? Lebo nemám si kde zhromaždiť úrodu. 18 A povedal: Toto urobím: zborím si stodoly, postavím väčšie a tam si zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. 19 Potom si poviem duši: Duša, máš dosť všetkého na mnoho rokov; odpočívaj, jedz, pi, veseľ sa! 20 Ale Boh mu riekol: Blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba; a čo si pripravil, komu to zostane? 21 Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady, a nie je bohatý v Bohu.


Sebectvo a obeť. Je zaujímavé pozorovať, že ľudia, ktorí majú málo, sú ochotnejší sa rozdeliť a pomôcť, než tí, ktorí majú dostatok. Nie nadbytok, pretože to si ľudia nikdy nepriznajú, vždy si nájdeme niečo, čo sme ešte nedosiahli a na čo potrebujeme veci zhromažďovať. Boh nás však varuje: „Blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba, a to, čo si pripravil, komu to zostane?“ (v. 20) Tvojim potomkom? Čo ak sa kvôli dedičstvu poškriepia a vyjde celé nazmar? – – Ako často sa v živote cítime ukrivdení a o to viac, ak ide o našich blízkych. Nedokážeme si uvedomiť, že vtedy, keď sa cítime ukrivdení, máme príležitosť zachovať sa božsky. Obetovať niečo zo svojho dedičstva, času, pozornosti, dovolenky, auta, práce, odmeny pre niekoho druhého! Uvedomme si, že vzťah a láska k našim blízkym je to, čo pretrvá, nie veci, ktoré zostanú na tejto Zemi. – – Ja sám som zažil veľké požehnanie, keď som sa dokázal vzdať nárokov, ktoré mi mohli na 10 rokov uľahčiť život začínajúcej rodiny. Ale nikdy som to neoľutoval, naopak, teším sa z toho a som vďačný. A podobne manželka sa rozhodla po modlitbách obetovať dobre platenú prácu mimo nášho mesta za polovičný úväzok v neziskovej organizácii bližšie k našim deťom. – – Je ale mnoho menších vecí, ktoré môžeme obetovať každý deň. Čo si ochotný obetovať zo svojich nárokov dnes?
Autor: Matúš Pleva
Pieseň: ES 539


Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Žalm 42,3

Aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. Rímskym 8,23-24


Kolosenským 3,(5-7)8-11 :: MODLÍME SA ZA: Drienčany (Ri)