Zamyslenie na deň 1.12.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

DECEMBER
Heslo mesiaca: Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, pozri, prichádzam a budem bývať uprostred teba, znie výrok Hospodina. Zachariáš 2,14


Zachariáš 2,1-9

1 Vtedy som pozdvihol oči, a hľa, videl som štyri rohy. 2 Opýtal som sa anjela, ktorý hovoril so mnou: Čo to znamená? Odpovedal mi: To sú rohy, ktoré rozprášili Júdu, Izrael a Jeruzalem. 3 Potom mi Hospodin ukázal štyroch kováčov. 4 Opýtal som sa: Čo títo idú robiť? Odpovedal mi: To sú rohy, ktoré rozprášili Júdu, takže nikto viac nepozdvihol hlavu. Teraz títo ich prišli postrašiť a zraziť rohy národom, ktoré pozdvihli roh proti Judsku, aby ho rozprášili. 5 Vtedy som pozdvihol oči, a hľa, videl som muža, ktorý mal v ruke meraciu šnúru. 6 Opýtal som sa ho: Kam ideš? Odpovedal mi: Zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká je jeho šírka a aká je jeho dĺžka. 7 A hľa, anjel, ktorý hovoril so mnou, práve vychádzal, a druhý anjel mu šiel v ústrety. 8 Ten mu povedal: Utekaj a povedz tamtomu mladíkovi: Bez hradieb budú bývať Jeruzalemčania pre množstvo ľudí a dobytka, ktorý bude v ňom. 9 A ja – znie výrok Hospodinov – budem ohnivou hradbou dookola a slávou uprostred neho.


Uprostred Božieho ľudu – pod Jeho ochranou. Prorok vo videní vidí štyri rohy, čo rozprášili vyvolený ľud. A následne štyroch kováčov. Boh skrze proroka poukazuje na reálnu prítomnosť zla. Zlo pôsobí, a to najmä vtedy, ak človek vyjde zo silového poľa Božej ochrany. A obraz kováča, ktorý zráža roh, je pripomienkou toho, že nijaké protivenstvo proti Bohu neostane bez potrestania. Boh sa totiž nenechá vysmievať – „čo človek rozsieva to bude aj žať“ (Gal 6,7) – a v stanovený čas zasiahne. Jeho verní budú tvoriť nový Jeruzalem, ktorého hradbou a ochrancom je sám Boh. Obrazná reč textu predstavuje mesto, ktoré nemá hradby – nemá ľudské prostriedky obrany. „Ja budem ohnivou hradbou dookola a slávou uprostred neho“, odkazuje všemocný Hospodin. Ak sa obrátiš k Bohu, prejdeš do Jeho „mesta“, Jeho „tímu“ a ak aj vytrváš, tak nikto nemá moc prekaziť víťazstvo a tvoju účasť na ňom.
Modlitba: Odpusť Bože, že od Teba odchádzame a potom nás trápia zlé veci. Pripomínaj sa nám, keď odchádzame a daj srdcia ochotné vrátiť sa k Tebe a poslúchať. Amen.
Pieseň: ES 12
Autor: Viliam Solárik


Mojžiš mu odpovedal: „Ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj!“ 2.Mojžišova 33,15

Dobrý pastier ide pred nimi a ony ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Ján 10,4


Kolosanom 1,9-14 :: Modlíme sa za: Veľké Uľany (Ba)