Zamyslenie na deň 1.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

NOVEMBER
Heslo mesiaca: A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú Svojmu ženíchovi. Zjavenie Jána 21,2


Zjavenie Jána 9,1-12

1 Zatrúbil piaty anjel. A videl som hviezdu padnúť z neba na zem a dostala kľúč od studničnej priepasti. 2 Otvorila studnicu priepasti a zo studnice vystúpil dym ako dym veľkej pece, i zatmelo sa slnko a vzduch od dymu studnice. 3 Z dymu vyšli kobylky na zem a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. 4 Bolo im však povedané, aby ne škodili tráve na zemi ani nijakej byline ani nijakému stromu, ale len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božie znamenie. 5 Dostali rozkaz, aby nezabíjali, ale aby ich trápili päť mesiacov. Ich trápenie bolo ako trápenie od škorpióna, keď uštipne človeka. 6 V tie dni ľudia budú hľadať smrť, ale ju nenájdu. Budú si žiadať umrieť, ale smrť utečie od nich. 7 Kobylky sa podobali koňom, pripraveným do boja. Na hlavách mali vence ako zo zlata, ich tváre boli ako ľudské, 8 vlasy mali ako ženy, zuby ako levy, 9 panciere mali ako z ocele, zvuk ich krídel bol ako hrkot mnohých vojnových vozov, rútiacich sa do boja. 10 Chvosty a žihadlá mali ako škorpióny. Vo chvostoch mali moc škodiť ľuďom päť mesiacov. 11 Nad sebou mali kráľa, anjela priepasti, ktorý sa hebrejsky volá Abaddon a grécky Apolyon. 12 Prvé beda prešlo. Hľa, za ním príde ešte dvoje beda.


Božie Slovo treba brať vážne. Keď apoštol Ján videl, čo sa má diať v posledných časoch, padol na zem ako mŕtvy. A takto sa cítime aj my pri čítaní týchto veršov. Od hrôzy z toho nemáme dosť síl na to, aby sme povstali, podobne ako Ján. Ale je tu Niekto, kto nás dvíha zo zeme. Kto nás podopiera, posilňuje, povzbudzuje na každý deň v roku slovami: Neboj sa, nebojte sa! Je to náš drahý Pán Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ a Spasiteľ, ten trpiaci Boží Baránok, ktorý urobil na kríži všetko pre to, aby nikto z nás nemusel prežívať hrôzy posledných čias. On je ten uholný kameň, na ktorom všetko stojí. Zverme sa Mu celí do Jeho prebodnutých rúk a On nás ochráni pred každou hrôzou a trápením, ktoré sa začne trúbením piateho anjela, za ktorým príde ešte dvoje „beda“! „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ja som Cesta i Pravda i Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ – hovorí Pán Ježiš. Vezmime vážne Božie Slovo, ktoré sa svojím časom naplní do poslednej bodky. „Majte sa na pozore a bdejte, lebo neviete, kedy príde Pán: či večer, či o polnoci a či ráno, aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!“
Autor: Margita Dieová
Pieseň: ES 317


Budem Ti ďakovať vo veľkom zbore, budem Ťa chváliť pred početným ľudom. Žalm 35,18

Každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Filipským 2,11


Zjavenie Jána 3,14-22 :: Modlíme sa za: Muránska Dlhá Lúka (Ge)