Zamyslenie na deň 31.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 8,6-13

6 Sedem anjelov, ktorí mali sedem trúb, sa pripravilo trúbiť. 7 Zatrúbil prvý. Nastalo krupobitie, oheň zmiešaný s krvou, a padlo to na zem. Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a všetka zelená tráva zhorela. 8 Zatrúbil druhý anjel. A do mora padlo niečo ako veľký, ohňom horiaci vrch. Tretina mora sa premenila na krv, 9 tretina morských živočíchov zahynula a tretina lodí sa potopila. 10 Zatrúbil tretí anjel. A z neba padla veľká hviezda, ktorá horela ako fakľa, a padla na tretinu riek a na pramene vôd. 11 Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa premenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od vôd, lebo zhorkli. 12 Zatrúbil štvrtý anjel. A prišla pliaga na tretinu slnka, na tretinu mesiaca a na tretinu hviezd, aby sa ich tretina zatmela a nebolo svetla v tretine dňa ani noci. 13 Potom som videl a počul orla letiaceho stredom neba, ktorý volal mohutným hlasom: Beda, beda, beda tým, čo bývajú na zemi, pre ostatné zvuky trúb anjelov, ktorí ešte majú trúbiť.


Nebeské trúby volajú k bdelosti. Nebeské trúby sú symbolom posledných čias. Dostatočne dlho nám bolo zvestované, že čas milosti Božej ešte stále trvá. A to znamená, že ešte stále nie je všetko stratené, že ešte stále je dosť času na záchranu – časnú aj večnú. A tu zrazu sa nám podáva zvesť o ukončení tejto milosti Božej. Už niet viac šance na záchranu, čas milosti Božej sa naplnil, už je na všetko príliš neskoro. Už je čas len na tie hrôzyplné beda, beda, beda… A keďže tu čítame o siedmich anjeloch aj o siedmich trúbach a keďže biblické číslo sedem predstavuje plnosť, potom to znamená, že tej hrôze a trápeniu nebude konca dovtedy, dokiaľ nedôjde k naplneniu všetkých proroctiev a predpovedí o posledných časoch. A predsa ešte stále nie je koniec. Ešte stále si v dnešný sviatočný deň môžeme pripomínať reformačné dielo Dr. Martina Luthera a jeho 501. výročie a vzdať vďaku za vykúpenie a záchranu, ktorú nám vydobyl Boží Syn Ježiš Kristus. Využime čas, ktorý ešte máme, kým zaznie zvuk trúby a nastane hrôzyplné „beda“! Kto bude skrytý s Kristom v Bohu, tomu žiadne „beda“ neuškodí.
Autor: Margita Dieová
Pieseň: ES 474


Avšak Mojžiš sa snažil obmäkčiť Hospodina: Obráť Svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti Svojmu ľudu. 2.Mojžišova 32,11.12

Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. Rímskym 8,34


Matúš 5,2-10(11-12) :: Rímskym 3,21-28 :: Galatským 5,1-6 :: Modlíme sa za: Mošovce (Tu)