Zamyslenie na deň 8.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

Títovi 1,1-9

Pavel, služobník Boží a apoštol Ježiša Krista podľa viery vyvolených Božích a podľa poznávania zbožnej pravdy   na základe nádeje večného života, ktorú pravdivý Boh zasľúbil pred večnými vekmi   a vo vhodnom čase oznámil svoje slovo vo zvesti, čo mne bola zverená podľa ustanovenia nášho Spasiteľa Boha –   Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery. Milosť a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Spasiteľa.

Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte nebolo (zriadené), a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal:   ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má veriace deti, ktoré nie sú obviňované z roztopašnosti a neposlušnosti.   Biskup totiž ako šafár Boží musí byť bez úhony, nie samoľúby, ani hnevlivý, ani pijan, ani bitkár, ani nečistého zisku žiadostivý,   ale pohostinný, milovník dobra, mierny, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý,   musí sa pridŕžať pravého slova podľa učenia, aby bol schopný aj napomínať podľa zdravého učenia a podvracať tých, ktorí odporujú.


O biskupoch. V dnešnom texte sú uvedené biblické požiadavky na biskupa. Mám sa nimi vôbec zaoberať, keď nie som a nikdy nebudem biskupom? Alebo si mám predstaviť niektorého biskupa, ktorého poznám a kontrolovať, či dané kritériá spĺňa? Nemyslím si, že Božie slovo máme čítať preto, aby sme ním kontrolovali iných. Je, samozrejme, dobré všímať si dôraz Písma, že ak máš určité postavenie, tak sa od teba aj viac očakáva. Čím si vyššie, tým viac, tým väčšia je tvoja zodpovednosť. Čo však my, obyčajní „radoví“ veriaci? My „nebiskupi“ snáď môžeme byť samoľúbi, hnevliví, pijani, bitkári, žiadostiví nečistého zisku…? Ktoré z požiadaviek dnešného textu nemusíme spĺňať? Nájdeme tam také? Som presvedčený, že nie. Prečítajme si pozorne tieto Božie normy ešte raz a postavme svoj život do svetla tohto Božieho slova! Okrem osobnej a živej viery Pán od každého z nás očakáva aj svedectvo posväteného života. Ľudia okolo nás, ktorí už nečítajú Bibliu a nepoznajú Pána, by Ho mali vidieť a spoznať v našich životoch. Zdá sa, že aj v cirkvi akoby nám zápas o posvätený život, ktorý pramení z úprimnej viery v Pána Ježiša, ani veľmi nechýbal. Nie je aj to jeden z dôvodov, prečo cirkev nie je dnes veľmi príťažlivá a stráca vo svete autoritu?
Autor: Jozef Budaj
Pieseň: ES 498


Vtedy rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil Svojmu služobníkovi Dávidovi a Svojmu izraelskému ľudu. 1.Kráľov 8,66

Veď všetko toto deje sa pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožila vďačnosť čím viacerých na slávu Božiu. 2.Korintským 4,15


Lukáš 13,31-35 :: Modlíme sa za: Vyšná Slaná (GE)