Zamyslenie na deň 9.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

Títovi 1,10-16

Lebo je mnoho nepoddajných, táravých ľudí a zvodcov, najmä zo židovstva,   ktorým treba zapchať ústa. Títo prevracajú celé domy, keď pre nečistý zisk vyučujú, čo sa nemá (vyučovať).   Jeden z nich, ich vlastný prorok, (o nich) povedal: Kréťania vždy luhajú, sú plané hovädá a leniví bruchopasníci.   Toto svedectvo je pravdivé. Pre to ich prísne napomínaj, aby ozdraveli vo viere   a nepridržiavali sa židovských bájok a príkazov ľudí odvrátených od pravdy.   Čistým je všetko čisté, poškvrneným a neveriacim však nič nie je čisté, ale myseľ aj svedomie majú poškvrnené.   Hovoria, že poznajú Boha, ale skutkami (Ho) zapierajú. Sú ohavní a neposlušní a ničoho dobrého nie sú schopní.


O „zvieratách“. Tento biblický text nie je veľmi ľúbivý. V Božom Slove máme však aj také miesta, pretože ono je slovom pravdy, ktorá odhaľuje aj to, čo nie je dobré a pekné (pozri aj Mat.12.34, Mat.23.13-33…). Odhaľuje to nie pre senzáciu na „pretriasanie“, ale s cieľom nápravy, zmeny (v. 13) a – ak je zmena tvrdo odmietaná – ako výstrahu a varovanie. Nečítajme ani tento text len ako analýzu pomerov na Kréte v 1. storočí! Skúmajme týmto slovom úprimne každý samého seba! Nenastavujme si zrkadlo Božieho Slova „šikmo“, aby sme v ňom videli a ním hodnotili niekoho iného! Božie Slovo napomína nás a nás vedie k pokániu. Aj naša viera potrebuje uzdravenie (v. 13) alebo vari nie? Nepridržiavame sa aj my viac príkazov ľudí, ako Božej pravdy (v. 14)? Zápasíme denne o čistú myseľ a svedomie (v. 15)? Je zarážajúce, že tvrdo kritické a obviňujúce slová dnešného textu sú o tých, čo „hovoria, že poznajú Boha“ (v. 16). Poznať Pána Boha je, samozrejme, potrebné – nevyhnutné a hovoriť o Ňom, vyznávať Ho je veľmi dôležité, no to, čo v 16. verši ďalej nasleduje, je priam desivé: „Skutkami Ho zapierajú, sú ohavní a neposlušní a ničoho dobrého nie sú schopní“(!) Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že patríme k tým, ktorým si sa dal poznať a ktorí Ťa môžu vyznávať. Buď nám milostivý a pomôž nám, aby to, čím sa tento text končí, neplatilo o nikom z nás! Amen.
Autor: Jozef Budaj
Pieseň: ES 447


Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš Svoju ruku a všetko živé sýtiš s ochotou.    Žalm 145,15-16

Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni?    Matúš 6,26


Lukáš 5,33-39 :: Modlíme sa za: Vyšný Žipov (ŠZ)