Zamyslenie na deň 8.1.2016

Marek 1,40-45

Tu prišiel k Nemu malomocný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očistiť.   I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý!   Ako to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený.   I pohrozil mu prísne a hneď ho odpravil slovami:   Nehovor o tom nikomu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, čo nariadil Mojžiš, na svedectvo ľuďom.   On však, len čo odišiel, všade hovoril o tom a rozhlasoval, čo sa stalo, takže (Ježiš) ani nemohol verejne vojsť do mesta, ale býval von na pustých miestach. A prichádzali k Nemu odvšadiaľ.


Choroba a Ježiš. Malomocný hľadá pomoc u Ježiša. Je si úplne istý, že On má moc ho uzdraviť. Otázne je iba to, či by chcel. Či by Ježiš chcel, aby bol tento človek zdravý. Tento rozhovor je takmer archetypálnym obrazom pre debatu medzi každým človekom a Bohom. Výsledkom rozhovoru je, že Boh skrze Ježiša uzdravuje. Vracia človeka do života. Má to však malý „háčik“. Ježiš posiela uzdraveného človeka splniť to, čo mu prikazuje jeho náboženstvo. Boh chce, aby bol človek uzdravený, ale zároveň posiela človeka do spoločenstva veriacich ľudí. Spoločenstvo veriacich je ustanovené ako priestor, kde je možné človeka rehabilitovať, akceptovať, a tak dosvedčiť moc Božej lásky. Miesto, kde človek nemusí zápasiť o rešpekt, o svoju hodnotu. Lebo tu je každý rovnako milovaným Božím priateľom. Nie vždy je vstup do spoločenstva kresťanov, v našom prípade do cirkvi, či cirkevného zboru, bezproblémový liek. Spoločenstvo kresťanov aj v ECAV môže byť niekedy „horkou pilulkou“ a niekedy má „nežiaduce vedľajšie účinky“. Napriek tomu Ježiš uzdravuje ľudskú „malú moc“ nad životom a vracia človeka do života cez spoločenstvo veriacich. Aj dnes. Aj teba. (ES 525) Eva Oslíková


Preorte si úhor, lebo tu je čas hľadať Hospodina, dokiaľ nepríde a neskropí vás spravodlivosťou! Ozeáš 10,12

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. Rímskym 12,2


4.Mojžišova 24,15-17a(17b-19) :: Modlíme sa za: Tekovské Lužany (Dn)