Zamyslenie na deň 30.1.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

2.Timoteovi 1,13-18

Príkladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a láske, ktorá je v Kristovi Ježišovi.   Svoje dobré poverenie chráň si skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás.   Vieš, že sa odvrátili odo mňa všetci, ktorí sú v Ázii. Z nich je Fygelos a Hermogenes.   Domu Oneziforovmu nech Pán udelí milosrdenstvo, lebo ma často obživil a nehanbil sa za moje okovy,   ale keď prišiel do Ríma, horlivo ma hľadal aj našiel.   Nech mu Pán dá nájsť milosrdenstvo v onen deň u Pána; a koľko sa mi naposluhoval v Efeze, sám najlepšie vieš.


Priateľstvo a vernosť. „Verný priateľ je ako mocná pevnosť. Kto takého nájde, nájde si poklad“ (Sir 6,14). V určitom období Pavol stratil svojich priateľov z Ázie. Dôvodom boli zrejme jeho okovy, kvôli viere a šíreniu evanjelia Ježiša Krista. Opačným príkladom je Onezifor, človek, ktorý sa práve v kríži dokáže ako verný priateľ. Nehanbí sa za Pavla, občerstvuje ho a v Ríme ho usilovne hľadá. Tak, ako Pavla, ani jeho neodradí utrpenie spojené s vierou v Ježiša Krista. Verím, že nielen Pavol, ale aj Onezifor prežil to, že Ježiš je verný priateľ. Preto aj on chce byť verný. Onezifor vlastne svojím postojom prejavil vernosť nielen Pavlovi, ale najmä Kristovi. Pán Ježiš, ten najlepší Priateľ, bol verný až na smrť, keď položil Svoj život aj za teba. Aj teraz je s tebou a bude s tebou navždy. Našiel si v Ježišovi verného priateľa? Ak áno, potom si našiel ten najväčší poklad a aj ty budeš chcieť byť pokladom pre iných: Priateľom, ktorého neodradí, keď veci a okolnosti sú iné, než sme si predstavovali. Priateľom, ktorý zostáva aj v kríži a utrpení. Lebo skutočný priateľ nie je len na chvíľu. Skutočné priateľstvo ide ruka v ruke s vernosťou. Nech nás život v tejto pravde vedie bližšie k Ježišovi aj k našim blížnym! (ES 549)          Anna Belanji


Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.    Zachariáš 8,23

Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsai­dy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša!    Ján 12,20-21


1.Korintským 1,26-31 :: Modlíme sa za: Veľký Lom (No)