Zamyslenie na deň 31.1.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

Nedeľa po Deviatniku. Sexagesima (60 dní pred Veľkou Nocou)
Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Židom 3,15


Židom 4,12-13

Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca.   A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať.


Božie slovo je živé a mocné. Témou dnešnej nedele po Deviatniku je „dar Božieho slova“. Sme vďační za toto vzácne obdarovanie – za Písmo Sväté, ktoré je dodnes živé a mocné! Či ho za také považuješ i ty? Či si ho pravidelne čítaš? Či podľa neho aj žiješ? Skúsme si na tieto otázky dať pravdivé odpovede, a to s vedomím, že Božie slovo – obrazne povedané – zvlieka človeka donaha. Ono vniká do nášho vnútra hlbšie, ako röntgenové lúče. Žiadna ľudská reč nezasahuje človeka tak presne, ako reč Božia! A treba nám veriť, že hoci sa niektorí ľudia tvária, že ju nepočujú, toto Slovo vykoná to, k čomu bolo určené (Iz 55,11). Prosme len Pána, aby mocou Ducha Svätého Jeho pravdy zasahovali aj súčasného človeka v jeho myslení, cítení a rozhodovaní, aj nás osobne! (ES 282) Dušan German


Pretože od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví, od proroka až po kňaza všetci sa dopúšťajú klamu. A ľahkomyseľne liečia rany môjho ľudu. Hovoria: Pokoj, pokoj! Ale niet pokoja!       Jeremiáš 6,13-14

Pavol píše: Nehľadám svoj prospech, ale prospech mnohých, aby boli spasení.      1.Korintským 10,33


Lukáš 8,4-8(9-15) :: Žalm 128 :: Modlíme sa za: Vlachovo (Ge)