Zamyslenie na deň 22.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 14,66-72

66 Keď bol Peter dolu vo dvore, prišla jedna zo služobných dievok veľkňazových   67 a uzrúc Petra, ako sa zohrieva, pohliadla na neho a povedala: Aj ty si bol s tým Ježišom Nazaretským!   68 On však zaprel hovoriac: Ani neviem, ani nerozumiem, čo vravíš. Potom vyšiel na nádvorie a kohút zaspieval.   69 Keď ho uzrela služobná dievka, zase začala hovoriť tým, čo stáli okolo: Tento je z nich!   70 A on znovu zaprel. O chvíľu tí, čo stáli okolo, znovu povedali Petrovi: Veru, z nich si, lebo si tiež Galilejec. Veď aj tvoja reč je podobná.   71 Tu sa začal zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte.   72 A hneď kohút druhý raz zaspieval. Vtedy si Peter spomenul na slová, ktoré mu povedal Ježiš: Skôr, ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. A dal sa do plaču.


A on znova zaprel. Pána najprv nivočili Jeho nepriatelia a neskôr Ho zradili aj Jeho učeníci! Ako veľmi zraní podraz od priateľov, iste poznáme aj my! – – Tento príbeh je nám daný nie preto, aby sme Petra odsúdili, ale aby sme si uvedomili, že naše srdce nie je o nič lepšie od Petrovho. „Srdce je klamlivé a zradné“ (Jer 17,9). Preto prosme Pána denne o čisté srdce a o Jeho ochranu pred zlom. Pán Ježiš Petrovi zradu predpovedal. Ako veľmi sa vtedy Peter pohoršil. A potom, keď zradil, zaplakal, bezradne si uvedomiac svoj stav hriešnosti. Zradil Pána pred jednoduchou slúžkou! Nepripomína nám to aj nás? V jednoduchých situáciách, keď nejde o nič a my mlčíme, nesvedčíme, nevarujeme, nekonáme podľa Božej vôle…! Je to tak, zrádzame Ježiša i my. Každý deň! Našimi nevhodnými slovami, činmi, posudzovaním iných, životom bez poslušnosti Bohu… – – O to viac s radosťou vyznávajme, že patríme k najšťastnejším ľuďom na svete, lebo sú nám hriechy odpustené pre krv svätú, hoci sme zlí! Vďaka Bohu, je tu obrovská, ničím nezaslúžená milosť pre padnutého človeka! – – Preto vieru žime vážne, zodpovedne, v radosti z Hospodina! Rodila sa v krvi, na toto pamätajme, vďaku Bohu vzdávajme, Boha si ctime a Slovo Božie milujme, strateným dušiam cestu ku krížu ukazujme! Aby ju hľadali, aby o jej nájdenie prosili. „Lebo kto hľadá, nájde, kto klope, tomu bude otvorené a kto prosí, dostane“ (Mt 7,7)! Bohu sláva! Autor: Danka Zubčáková
Pieseň: ES 105


Tvoje je kráľovstvo, Hospodine. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým.  1.Kronická 29,11

Ale vidíme, že Ježiš, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou.  Židom 2,9


JÓB 38,1-11; 42,1-6 :: MODLÍME SA ZA: BRATISLAVA – PRIEVOZ (BA)