Zamyslenie na deň 17.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 14,26-31

26 Potom zaspievali (pieseň) a vyšli na Olivový vrch.   27 I povedal im Ježiš: Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Biť budem pastiera a rozpŕchnu sa ovce.   28 Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley.   29 Odpovedal Mu Peter: Ak sa aj všetci pohoršia, ale ja nie!   30 Ježiš mu povedal: Veru ti hovorím, že dnes, tejto noci, skôr, ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš.   31 On však tým väčšmi zdôrazňoval: Čo by som aj umrieť mal s Tebou, nikdy Ťa nezapriem. Podobne hovorili všetci.


Nedodržaný sľub. Ako ľahko sa niečo sľubuje a ako ťažko sa to dodržiava?! S tým má už asi každý nejakú skúsenosť. Čo všetko sme už Bohu alebo ľuďom nasľubovali?! Aj apoštol Peter na Olivovej hore sebaisto a odhodlane sľuboval v predvečer ukrižovania vernosť svojmu Majstrovi. Hneď a zaraz bol ochotný podstúpiť mučenie aj smrť. Povieme si, či vôbec rozmýšľal nad tým, k čomu sa zaväzuje…! Možno tým chcel len prekonať neistotu a zmätok, ktorý mal vo svojom srdci. Veď spolu s ostatnými učeníkmi už vnímal Ježišovu úzkosť, aj keď ešte nechápal dôležitosť a jedinečnosť tej chvíle. Napriek tomu, že tak veľmi precenil svoje schopnosti a zlyhal, Kristus ho neodmieta. Vie o jeho strachu a neodsudzuje ho. Vie aj o našom strachu, prázdnych sľuboch aj o zlyhaniach. Vždy nám však ponúka nový začiatok, dôveru a Svoj pokoj. Aj keď v sľuboch preceníme svoje sily, aj keď sa príliš spoliehame na seba a svoje schopnosti a potom zlyhávame – On nás neopúšťa. Vďaka ti, Pane, za túto milosť!
Autor: Norbert Hajský
Pieseň: ES 482


Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie, a pomocníka niet.  Žalm 22,12

Kristus hovorí: Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! Ján 14,1


JEREMIÁŠ 15,15-21 :: MODLÍME SA ZA: BRATISLAVA – DÚBRAVKA (BA)