Zamyslenie na dnes 26.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 3,18-23

18  Nech sa nikto neklame! Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom, aby bol múdry.   19  Lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred Bohom. Veď je napísané: On chytá múdrych v ich chytráctve.   20  A zase: Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne.   21  A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše,   22  či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či prítomné, či budúce veci, všetko je vaše,   23  ale vy ste Kristovi a Kristus je Boží.


Chrám Boží je svätý. Chrámom Božím sme my. Staviame na dobrom základe – na Kristovi. Máme žiť tak, aby náš život bol nielen prežitý, ale aj naplnený. Naplnený Duchom a múdrosťou podľa Ducha. To však nie je také jednoduché. Život je zložitý, treba sa postarať o toľko vecí. A musíme držať krok s dobou. Všade počúvame, že treba žiť múdro, zabezpečiť sa, vedieť sa obracať, myslieť aj na horšie časy. Múdri ľudia sa spoliehajú v prvom rade na seba, nie sú na nikoho odkázaní: „Pokiaľ disponujem určitým majetkom a poznám správnych ľudí, nič sa mi nemôže stať. S Duchom dnes už nikto nepočíta, pretože Ducha neodvážiš, neodmeriaš a nemôžeš sa Ním chváliť. Duch je pre praktický život v podstate nepoužiteľný.“ – – Takáto „múdrosť“ je možno praktická, ale v konečnom dôsledku márna. Človek, ktorý počíta iba s takouto „múdrosťou“, žije v strachu, v ilúzii toho, čo mu patrí a o čo v hodine svojej smrti prichádza. Múdrosť Božia však vychádza z úplne iného predpokladu. Boh nám dal život, aby sme ho posväcovali, napĺňali hodnotami, ktoré sú nezničiteľné. Vieme aj to, ako sa máme posväcovať. Vieme, že všetko, čo robíme, máme robiť ako pre Krista – kresťansky poctivo, s najlepším úmyslom, nemysliac iba na seba, ale aj na druhých. Toto znamená – budovať si svoj život ako chrám, bez strachu, bez obáv o zajtrajší deň.
Autor: Natália Kacianová
Pieseň: ES 252


Či Boh nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky? Jób 31,4

Nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je obnažené a odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Židom 4,13


1.SAMUEL 16,14-23 :: MODLÍME SA ZA: DOVALOVO (LO)