Zamyslenie na dnes 25.4.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 3,9-17

9  Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba! 10  Ja ako múdry staviteľ, podľa milosti Bohom mi danej, položil som základ, ale iný stavia na ňom; každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia!   11  Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus.   12  Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu,   13  každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž (súdny) deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je.   14  Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, dostane odmenu;   15  ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu; sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň.  16  Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás?   17  Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy!


O kvalite života. Každý z nás vie, že kvalitný dom potrebuje kvalitné základy. Základ domu je základom celej stavby. Po dokončení stavby však základy prestávajú byť viditeľné. Je to dom, ktorý každý obdivuje. Je to jeho fasáda, strecha, nie základy. Nikto nám nepovie: „Jéj, aké máš pekné základy! Len sa pozri, aké sú kvalitné, bez nich by tento dom nikdy nemohol stáť!“ – – Niečo podobné platí aj o našom živote – o jeho základe. Život je Boží dar – a jeho základom je Kristus. Život si nedokážeme vytvoriť, zabezpečiť, udržať. Život dostávame – a v tomto poznaní je to, čomu hovoríme Božia múdrosť. – – Základ by sme teda mali. A nie hocijaký! Je ním sám Boží Syn – Kristus! A na tomto základe, poznaní, múdrosti zakladáme a budujeme svoje životy. Staviame svoje katedrály – svoje chrámy. Niekedy sa však stáva, že náš chrám, náš život, prestáva niesť znaky Božieho chrámu. Človek dokáže veľmi rýchlo zabudnúť, na čom stojí a padá jeho život. Že kvalita života iba veľmi málo, ak vôbec, súvisí s vonkajškom, fasádou a krásou. Že to, čo je skutočne krásne, je pre ľudské oko neviditeľné. Život podľa Ducha. Vnútorná krása, pokoj a istota, že môj chrám raz ani oheň súdneho dňa nedokáže zničiť. Veď akoby aj – keď jeho základom je Kristus?! A Duch Boží ho posväcuje a prebýva v ňom.
Autor: Natália Kacianová
Pieseň: ES 249


Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh, a nieto iného, som Boh, a mne rovného nieto. Izaiáš 46,9

Ale my máme jediného Boha – Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho, a jediného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my skrze Neho. 1.Korintským 8,6


PRÍSLOVIA 8,23-32 :: MODLÍME SA ZA: DOLNÝ KUBÍN (LO)