Zamyslenie na dnes 27.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 4,1-5

1  Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích.   2  Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný.   3  Ale mne najmenej záleží na tom, či ma vy súdite, alebo akýkoľvek ľudský súd, ani sám sa nesúdim.   4  Lebo ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie; ale Pán je Ten, ktorý ma súdi.   5  Preto nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán, ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté, a zjaví úmysly sŕdc, a vtedy každý dostane pochvalu od Boha.


„Nesúďte predčasne!“ K našim negatívnym vlastnostiam patrí sklon kritizovať, súdiť, rýchle niekoho odsúdiť bez toho, aby sme skúmali, či máme pravdu, či sme na to oprávnení a či je to spravodlivé. Pred takýmto hriešnym a zvráteným konaním nás chce ochrániť Božie Slovo. „Nič nesúďte predčasne!“ Toto varovanie apoštola Pavla neznamená, že máme byť voči zlu okolo nás ľahostajní, alebo sa vzdať pravdivej kritiky, ktorá vedie k poznaniu vecí a k náprave. Ale vážne nás varuje pred unáhlenými, zlomyseľnými výrokmi o blížnom. – História nás učí, že nespravodlivé, vykonštruované súdy spôsobili mnoho krivdy, utrpenia a smrť nevinných ľudí (koncentračné tábory…). Dopúšťa sa ich nielen tento svet, ale aj cirkev, v ktorej by mal viať duch bratskej lásky a spravodlivosti (M. J. Hus, galejníci…). A tomuto pokušeniu a hriechu proti 8. Božiemu prikázaniu podliehame aj my, evanjelici, dnes. To sú škvrny, ktoré nás ponižujú a vydávajú zlé svedectvo o nás. Dnešné slovo je vážnym volaním k pokániu a náprave, cez ktoré prichádza do cirkvi požehnanie. Buď služobníkom Božej pravdy!
Autor: Rastislav Hvožďara
Pieseň: ES 564


Lebo kde je mnoho snov, tam je aj mnoho daromných slov. Ale ty sa boj Boha!    Kazateľ 5,6

Daromným sporným otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákone sa vyhýbaj, lebo sú neužitočné a márne.   Títovi 3,9


RÍMSKYM 15,14-21 :: MODLÍME SA ZA: DRÁŽOVCE (HO)