Zamyslenie na deň 8.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 9,10-17

10 Keď sa apoštolovia vrátili, vyrozprávali Ježišovi, čo vykonali. Vzal ich so sebou a uchýlil sa do samoty smerom k mestu Betsaide. 11 Keď sa zástupy dozvedeli o tom, nasledovali Ho. On ich prijal a hovoril im o kráľovstve Božom a liečil tých, čo potrebovali uzdravenie. 12 Ale deň sa začal nachyľovať. Vtedy pristúpili dvanásti a povedali Mu: Rozpusť zástupy, aby sa rozišli do okolitých dedín a usadlostí, uchýlili sa tam a zaopatrili si potravu, lebo tu sme v pustom kraji. 13 Ale On im povedal: Dajte im vy jesť. Odpovedali: Nemáme viac, iba päť chlebov a dve ryby; len ak by sme azda sami šli nakúpiť pokrm pre všetok tento ľud. 14 Bolo ich totiž okolo päťtistíc mužov. I povedal (Ježiš) učeníkom: Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat. 15 Urobili tak a usadili všetkých. 16 Vtedy vzal tých päť chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, požehnal ich, lámal a dával učeníkom, aby kládli pred zástup. 17 A oni jedli a všetci sa nasýtili. A zo zvyšných odrobín zozbieralo sa dvanásť košov.


Pán Boh dokáže dať viac, ako si vieme predstaviť. Vo svojich životoch si všetko chceme vysvetliť logicky. Musí to mať vysvetlenie, aby sme tomu uverili, aby to pre nás bolo vierohodné. A predsa, v starej Biblii sa dočítame o tom, že to, čo sa zdá nepredstaviteľné, môže byť realitou a to, čo vyzerá nemožné, môže sa stať skutočnosťou. Práve to dokázal Pán Ježiš, keď po náročnom dni rozhovorov, liečení, uzdravovaní nasýtil 5000 mužov. A to iba 5 chlebmi a 2 rybičkami. Dokonca ešte 12 košov odrobín sa zozbieralo. Pán Boh konal zázrak. A ON ich koná aj dnes, aj v našom živote. V bežnom dni, ktorý žijeme. V konkrétnej situácii, ktorú riešime. Stačí si všímať. Stačí mať vieru, že ON to dokáže. A vie nám dať viac, ako si dokážeme predstaviť. Má moc a silu, aby učinil nad naše schopnosti a možnosti. On koná zázraky v našich vzťahoch, v našej minulosti, v našich ťažkostiach. Len pozorne vnímajme Jeho prítomnosť!
Autor: Erika Hlačoková
Pieseň: ES 237


Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Malachiáš 3,2

Očakávate zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. 1.Korintským 1,7-8


Ján 3,31-46 :: MODLÍME SA ZA: Častkov (My)