Zamyslenie na deň 9.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 9,18-27

18 Keď sa (Ježiš) osamote modlil, boli s Ním len učeníci. Spýtal sa ich: Za koho ma pokladajú zástupy? 19 Odpovedali Mu: Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, a zase iní (hovoria), že niektorý z dávnych prorokov vstal z mŕtvych. 20 Nato sa ich spýtal: A vy za koho ma pokladáte? Odpovedal Mu Peter: Za Krista, toho Božieho! 21 On im však prísne prikázal, aby to nikomu nehovorili.

22 Potom im hovoril: Syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho dňa vstať z mŕtvych. 23 A povedal všetkým: Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje. 24 Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; a kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho. 25 Veď čo prospeje človeku, keby aj celý svet získal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil? 26 Kto by sa hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojej a Otcovej i (v sláve) svätých anjelov. 27 Ale pravdu vám hovorím: Sú niektorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, dokiaľ neuzrú kráľovstvo Božie.


Zisk a strata. Človek dnešnej doby chce byť úspešný. Chce vlastniť, mať. Chce zisk. So stratou neráta. To považuje za prejav zlyhania, fiaska. A preto aj Ježišove slová znejú ako paradox. „Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho a kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho.“ Ako to myslí, že strata prináša zisk? Zobrať na seba kríž? Nie je to nerozumné? Nie je táto Božia perspektíva vzdialená tej ľudskej? No realita nášho života potvrdzuje, že je to naozaj tak: Ak sa dokážeme vzdať svojej komfortnej zóny a vstúpiť aj tam, kde to nebude ľahké a pohodlné; ak dokážeme dať z toho mála, čo máme, potom dostaneme omnoho viac. Možno to pre mnohých v našom okolí bude smiešne a bláznivé, ale pre nás to bude ziskom. Lebo taká je cesta spásy. A tak neváhajme aj v tento deň myslieť z Božej perspektívy a nie z ľudskej, aby sme mali zisk, ktorý sa ničomu tu na svete nevyrovná!
Autor: Erika Hlačoková
Pieseň: ES 486


Úžasnými skutkami v spravodlivosti nám odpovedáš, ó Bože našej spásy. Žalm 65,6

Každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. Matúš 7,8


Zjavenie 1,(1.2)3-8 :: MODLÍME SA ZA: Čelovce (Ho)