Zamyslenie na deň 7.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 22,47-53

47 Ešte hovoril, a hľa, (prichádzal) zástup, a jeden z dvanástich, menom Judáš, išiel vopred a blížil sa k Ježišovi, aby Ho pobozkal. 48 Ježiš mu riekol: Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka? 49 Keď tí, čo boli okolo Neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa: Pane, či udrieť mečom? 50 A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 51 Ježiš riekol: Prestaňte! Nato dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. 52 Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, ktorí Ho prišli zajať: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kyjmi, 53 a keď som každý deň býval s vami v chráme, nepoložili ste ruky na mňa. Ale toto je tá vaša hodina a moc tmy.


Moc tmy. Posledná veta Pána Ježiša v Getsemane: „Ale toto je tá vaša hodina a moc tmy“, veľmi trefne vystihuje kľúčový problém človeka: Som centrom vesmíru. Akoby naše konanie bolo motivované tým, že si chceme užiť „svojich 5 minút slávy“ a presadzujeme sa až tak, že by o nás mohli povedať: „Tomu sa asi v hlave zatemnilo.“ Nenechajme sa oklamať! Tma nie je náš spojenec, tma chce byť naším pánom. Ježiš Kristus (Ján 3,17-21) to hovorí jasne. On neprišiel, aby kozmeticky upravil niektoré moje hriešiky, ale aby ma cez pravdu zachránil od moci tmy môjho padlého ja – od tmy, ktorá je hlboko v mojom srdci, myslení, správaní… – – V príbehu vidíme 3 prototypy „tmy“ v nás, ale môže ich byť určite viac. Všimnite si tiež, ako na ne Ježiš reaguje. Judáša charakterizuje príslovie: „Do očí brat, za chrbtom had.“ Učeníci sa síce zbožne pýtajú na Božiu vôľu, ale nečakajú odpoveď. Jeden z nich koná tak, ako je mu prirodzené – aj tak si urobím po svojom. Náboženskí vodcovia sa snažia „z moci úradu“ udržať tradície a každý závan nového života a zmeny pravdivo neskúmajú, ale pod rúškom tmy likvidujú. Ide im len o ich pozície, nie o dobro Boha a ľudu. – – Čo je tá moja tma? Pán Ježiš má jediný moc vyviesť nás do svetla pravdivého a praktického života Jeho učeníka. Modli sa a pracuj na tom!
Autor: Daniel Kobyľan
Pieseň: ES 315


Tí, čo sú zasadení v dome Hospodinovom, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha, ponesú ovocie i v šedinách a budú svieži, čerství. Žalm 92,14-15

Vás nech rozhojní a obohatí Pán takou láskou vospolok a ku všetkým ľuďom. 1.Tesalonickým 3,12


Židom 10,1.11-18 :: MODLÍME SA ZA: Hrachovo (Ri)