Zamyslenie na deň 8.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 22,54-62

54 A keď Ho chytili, viedli a voviedli Ho do veľkňazovho domu. Aj Peter Ho nasledoval zďaleka, 55 a keď si prostred dvora nakládli ohňa a posadili sa, sadol si Peter medzi nich. 56 Tu ho zbadala akási slúžka, ako sedel pri ohni, dobre si ho obzrela a povedala: I tento bol s Ním! 57 Ale on zaprel: Žena, nepoznám Ho! 58 Po chvíli uvidel ho iný a povedal: Aj ty si z nich. Peter odpovedal: Človeče, nie som! 59 Potom, asi po hodine, ktosi iný tvrdil: Naozaj i tento bol s Ním, veď je tiež Galilejec. 60 Ale Peter odpovedal: Človeče, neviem, čo vravíš. A hneď, keď ešte hovoril, zaspieval kohút. 61 Vtedy obrátil sa Pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na slová, ktoré mu Pán povedal: Skôr, ako kohút dnes zaspieva, tri razy ma zaprieš. 62 Vyšiel a žalostne zaplakal.


Ako reagujem na pravdu? Často sa vyjadrujeme k politike, športu, k životu iných z pozície „kompetentných, čo vedia, ako to skutočne je“, ale vlastne vyjadrujeme iba svoj názor, nie pravdu samotnú. Stáva sa nám, že sa pasujeme do pozície „znalcov Boha a správnych vykladačov Biblie“, ale ide len o naše interpretácie a poznanie. Je však oblasť, kde môžeme spoznávať pravdu takú, aká v skutočnosti je. A Bohu ide najmä o to, aby sme sa každodenne konfrontovali s touto pravdou (Žalm 51) – PRAVDOU O MNE SAMOM. Už pri poslednej večeri Pán Ježiš Petra pripravuje na precitnutie z vlastnej pýchy. Peter to neprijíma a nestačí mu ani skúsenosť z Getsemane. Trikrát do očí klame a dokonca sa zaprisaháva, že to, čo je jasnou pravdou, pravdou nie je – nepoznám seba. Musel zakikiríkať kohút a Pán sa naňho pozrieť, aby kapituloval a priznal si svoju chybu a zlyhanie. Vďaka Bohu, že to urobil, lebo mohol prežiť odpustenie a nový začiatok. – Koľkokrát ja musím byť usvedčený z vlastného klamstva, nepravdivého pohľadu na seba samého, z odkrytia toho, čo sa snažím zamaskovať, aby som v slzách a pokore povedal: Máš, Pane, pravdu. Máte, moji bratia a sestry, pravdu. Dovoľ Bohu i ľuďom, aby ti nastavovali ZRKADLO PRAVDY a zažiješ úžasné Božie požehnanie! (Žalm 141,5).
Autor: Daniel Kobyľan
Pieseň: ES 545


Beda tým, ktorí pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa. Ámos 6,6

Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. Galatským 6,2


Lukáš 18,31-43 :: MODLÍME SA ZA: Hrochoť (Zv)