Zamyslenie na deň 5.11.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jób 32,1-22

1 Keď títo traja mužovia prestali Jóbovi odpovedať, lebo sa pokladal za spravodlivého, 2 Búzijec Elíhú, syn Barachélov z čeľade Rámovej, vzbĺkol hnevom proti Jóbovi, lebo seba pokladal za spravodlivejšieho ako Boha. 3 Aj proti jeho trom priateľom kypel hnevom, pretože nenašli odpoveď, a tak Jóba proste vyhlásili za vinného. 4 Elíhú čakal, kým hovorili s Jóbom, lebo boli starší ako on. 5 Keď však Elíhú videl, že ústa troch mužov nemajú čo odpovedať, vzbĺkol hnevom. 6 Nato sa Búzijec Elíhú, syn Barachélov, ujal slova a povedal: Mladší som vekom, kým vy ste starci, preto som sa ostýchal a bál povedať vám svoju mienku. 7 Myslel som: Nech prehovorí vek a nech množstvo rokov učí múdrosti. 8 Ale duch Boží v človeku a dych Všemohúceho dodáva im rozumnosti. 9 Vysokovekí nie sú vždy múdri, nielen starci chápu, čo je správne. 10 Preto hovorím: Vypočujte ma. Nech aj ja poviem svoju mienku. 11 Pozrite, čakal som na vaše slová, počúval som vaše mudrovanie, kým vy ste hľadali slová, 12 dával som na vás pozor. A hľa, niet nikoho, kto by podvrátil Jóba, kto by z vás odpovedal na jeho reči. 13 Nevravte teda: Našli sme múdrosť, nech ho premôže Boh, nie človek! 14 Neupravil na mňa svoje reči, neodpoviem mu vašimi slovami. 15 Zmätení sú, už neodpovedajú, nedostáva sa im slov. 16 Mám čakať, keď nehovoria, keď stoja, a už neodpovedajú? 17 Odpoviem teda aj za seba, prejavím aj ja svoju mienku. 18 Lebo som plný slov; duch v mojom vnútri ma tlačí. 19 Hľa, moje vnútro je ako mladé víno, ktoré nemá priestor, puká sa ako nové vínne mechy. 20 Prehovorím a uľaví sa mi, otvorím svoje ústa a odpoviem. 21 Nechcem nadŕžať nikomu, človeku nebudem lichotiť. 22 Lebo lichotiť ani neviem, veď môj Stvoriteľ by ma ihneď uchvátil.


Dobrá rada nad zlato. Hovorí sa, koľko ľudí, toľko názorov. Každý z nás sa na mnohé veci dokáže pozerať vlastným pohľadom. Otázkou je, či tento pohľad aj zodpovedá realite a pravde a tiež, akú úlohu v tom zohráva láska a hľadanie Božej vôle. Okolo Jóba sa v jeho ťažkej situácii zhromaždilo viacero ľudí, ktorí mu chceli pomôcť, poradiť, potešiť ho… Mysleli to všetci dobre, no ani jeden nevystihol skutočnú realitu. – – V našich životoch to môže byť podobne. Keď chceme na papier narysovať rovnú čiaru, potrebujeme pravítko. Voľnou rukou sa nám to nikdy presne nepodarí. V duchovnej oblasti, ak chceme kráčať priamou cestou, z vlastnej múdrosti to nedokážeme. Preto je dobré, keď popri radách rodiny, či priateľov, môžeme mať predovšetkým múdrosť zhora, prostredníctvom modlitby a Božieho Slova. Potrebujeme vedenie, oporu, pevnú pôdu pod nohami… Božie Slovo spojené s úprimnou modlitbou a očakávaním na Hospodina, nám takúto možnosť ponúka. Buďme vďační za priateľov, ich dobré rady, no vždy sa na prvom mieste pýtajme nášho Nebeského Otca! Jób to robil a jeho úsilie nebolo daromné. Napokon mohol vyznať: „Len z chýru som počul o Tebe; ale teraz Ťa moje oko videlo“ (Jób 42,5).
Modlitba: Ďakujeme, že si Pravda, Cesta a Život, Pane Ježišu. Potrebujeme to všetko a preto potrebujeme Teba. Ty nás veď Tvojou cestou. Oživuj zvnútra a dávaj pravdu. Amen.
Pieseň: ES 286
Autor: Radomír Vařák


Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou. Izaiáš 60,1

Ježiš hovorí: Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa. Ján 12,46


Rímskym 13,1-7 :: Modlíme sa za: Banská Bystrica – Radvaň (Zv)