Zamyslenie na deň 4.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 18,1-3.20-32

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 2 Ako to, že na pôde Izraela užívate takéto príslovie: Otcovia jedli trpké hrozno, ale synom stŕpli zuby? 3 Akože žijem – znie výrok Hospodina, Pána – nebudete mať ani nebudete používať takéto príslovie v Izraeli!

20 Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého nech je na jednom a vina bezbožného nech je na druhom. 21 Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Nezomrie! 22 Nijaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Bude žiť pre svoju spravodlivosť, ktorú uskutočňoval. 23 Či azda mám záľubu v smrti bezbožného – znie výrok Hospodina, Pána – a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive? 24 Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, spácha neprávosť podobnú ohavnostiam, ktoré páchal bezbožný; ak to robí, má žiť? Nijaká jeho spravodlivosť, ktorú uskutočnil, sa nebude pripomínať pre jeho nevernosť, ktorej sa dopustil, ale zomrie pre svoj hriech, ktorý spáchal. 25 Avšak namietate: Cesta Pánova nie je správna! Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty? 26 Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, a pácha neprávosť a zomrie preto, zomrie pre svoju neprávosť, ktorej sa dopustil. 27 Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten zachová svoj život. 28 Keď uvážil a odvrátil sa od všetkých svojich priestupkov, ktorých sa dopúšťal, určite bude žiť, nezomrie. 29 Avšak dom Izraela namieta: Cesta Pánova nie je správna. Nie sú správne moje cesty, dom Izraela? Nie sú nesprávne vaše cesty? 30 Preto, dom Izraela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest – znie výrok Hospodina, Pána. Obráťte sa, odvráťte sa od všetkých svojich priestupkov, potom vás neprávosť neprivedie k pádu. 31 Odhoďte od seba všetky svoje priestupky, ktorých ste sa dopúšťali, a vytvorte si nové srdce a nového ducha. Veď prečo máte pomrieť, ó dom Izraela?! 32 Lebo nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť – znie výrok Hospodina, Pána. Obráťte sa a budete žiť!


Nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť. Od okamihu, kedy bola uzatvorená zmluva medzi Bohom a človekom, či už medzi Bohom a izraelskými patriarchami, alebo medzi Bohom a nami (v krste svätom) – Boh nemal záľubu v treste a smrti Svojho dieťaťa. Každá zmluva uzatvorená Bohom bola a je v prospech človeka – aby človek mohol Boha lepšie spoznať, mohol prijať Jeho lásku a zažívať Jeho prítomnosť už tu, na zemi. Môže si človek priať ešte niečo viac, ako mať Boha na svojej strane? A preto, každý ľudský život, pokiaľ trvá, je nepretržitou šancou vrátiť sa k Bohu. Obrátiť sa k Nemu a žiť bez strachu z pocitu zlyhania a zároveň s nádejou, že aj ja – akokoľvek by som si zaslúžil smrť – môžem predsa len dúfať v Boha, ktorý ma nezavrhne. V Boha, ktorý je ochotný radšej sám zomrieť, aby som ja mohol žiť. Pretože Boh nás nikdy nesklame a zmluva z Jeho strany sa nikdy nezruší (J 3,15-17).
Autor: Natália Kacianová
Pieseň: ES 248


Vznes sa, ó Hospodine, svojou silou! Ospevovať a oslavovať chceme Tvoju moc. Žalm 21,14

Z plnosti srdca hovoria jeho ústa! Lukáš 6,45


Príslovia 3,1-8 :: MODLÍME SA ZA: Šivetice (Ge)