Zamyslenie na deň 4.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Hebrejom 11,1-7

1 Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. 2 Ňou si predkovia získali (dobré) osvedčenie. 3 Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby – čo je viditeľné – nepovstalo z viditeľného. 4 Vierou priniesol Ábel hodnotnejšiu obeť Bohu ako Kain. Ňou si získal vysvedčenie, že je spravodlivý, keď sa sám Boh priznal k jeho darom, a ňou hovorí, aj keď je mŕtvy. 5 Vierou bol uchvátený Henoch, aby nevidel smrť, a nenašli ho viac, lebo Boh ho uchvátil. A skôr, ako bol uchvátený, dostalo sa mu osvedčenia, že si ho Boh obľúbil. 6 Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú. 7 Vierou Nóach, prijmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery.


Viera. V živote sa stretávame s mnohými otázkami. Na mnohé vieme jednoducho odpovedať: Koľko je hodín? Pozri sa v tejto chvíli na hodinky. Koľko je hodín?… Dobre. Teraz už vieš, koľko času prešlo z dnešného dňa a koľko času ti ešte ostáva, kým zavrieš oči k pokojnému spánku. Vieš, čo budeš dnes robiť? Respektíve, čo si dnes robil? Bude – bolo v ňom miesto pre Boha? Lebo jednou z najzákladnejších otázok života je: „Máš vieru?“ Nie je jednoduché zodpovedať si túto otázku, pretože viera nie je niečo uchopiteľné rukami. Viera je dar, ktorý sa napĺňa láskou. Ak má človek vieru, musí byť aj viditeľná. A preto je tu ďalšia z ťažkých otázok: „Som svedkom viery?“ Tak, ako sme si povedali, viera sa dokazuje životom. Jej ovocím sú skutky lásky. Lásky, ktorá nemá hranice. Lásky, ktorá ide až na Golgotu. – – V histórii Starej zmluvy je mnoho postáv, ktoré sú nám príkladom viery. Viery, ktorá sa dokazovala rôznym spôsobom: Ábel, Henoch, Nóach. Ábel, ktorý štedro priniesol Bohu obeť – prvorodené. Henoch, ktorý bol verný, chodil s Bohom po celý svoj život a Nóach, ktorý poslúchol Boha a úplne Mu dôveroval. A preto sa ešte raz pýtam: „Som, bol som, budem svedkom viery?“
Modlitba: Odpusť, Bože, že príliš zjednodušujem vieru. Odpusť, že ju málo žijem. Málo ju prejavujem odpustením a láskou. Prosím, veď ma Kristovým Duchom, nech rozumiem viere a žijem ju na svedectvo Tebe. Amen.
Pieseň: ES 619
Autor: Jana Bosáková


Ku mne sa však obracajú chrbtom, a nie tvárou. Ak sa im zle vodí, vtedy volajú: „Povstaň a zachráň nás!“ Jeremiáš 2,27

Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Hebrejom 11,1


Matúš 6,1-4 :: Modlíme sa za: Skalica (My)