Zamyslenie na deň 31.7.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

7. nedeľa po Svätej Trojici
A tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Efezanom 2,19


Skutky apoštolov 2,41-47

42 Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. 43 I prišla bázeň na všetky duše, a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. 44 A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné, 45 aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval; 46 deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, 47 chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení


Začať nestačí. Tento odsek biblického textu hovorí o živote prvej Cirkvi. Vidíme základné piliere jej života: Modlitba, Božie Slovo, spoločenstvo a lámanie chleba. V týchto slovách je naozaj vyjadrená základná charakteristika života Cirkvi. A malo by to tak byť aj v dnešnej Cirkvi. V texte je dvakrát použité označenie títo. Sú to tí, ktorí „ochotne prijali zvestované Slovo Božie a dali sa pokrstiť“ (v. 41). Je to skutočne nový začiatok. Krst vyjadruje smrť starého človeka a život nového človeka. A je tu napísané, že nielen „ochotne prijali slovo“, ale „títo“ v ňom aj „zotrvávali“ (v. 42). Koľkých poznáme v dnešnej dobe, že krásne začali, „ochotne prijali zvestované Slovo“, nadšene vyznávali vieru, no po čase ich nadšenie vyprchalo. – – Nepatríme medzi nich aj my? Kľúčom k riešeniu je práve slovo „zotrvávali“. Buďme verní v čítaní Božieho Slova, v spoločenstve cirkvi, v modlitbách aj pri lámaní chleba. Požehnanie, o ktorom čítame v prvotnej Cirkvi, že „Pán pridával tých, ktorí boli zachránení“ (v. 47), súviselo s tým, že oni nielen začali, ale aj zotrvávali v Ňom.

Modlitba: Prosíme Ťa, Pane Ježišu Kriste, o milosť návratu k horlivosti, vernosti a zotrvávaniu v Tvojom nasledovaní! Amen.
Pieseň: ES 632
Autor: Samuel Linkesch


Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by pomohol. Žalm 22,12

Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily. 1.Korintským 10,13


Ján 6,1-15 • 2.Mojžišova 16,2-3.11-18 • Žalm 87 •  Modlíme sa za: Tatranský seniorát