Zamyslenie na deň 3.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 61,7-11

7  Za to, že môj národ mal dvojnásobnú hanbu a potupa mu bola podielom, vo svojej krajine dvojnásobne bude dediť, bude mať večnú radosť.   8  Pretože ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež, verne im dám ich odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu.   9  Ich potomstvo bude známe medzi pohanmi, aj ich výhonky uprostred národov. Kto ich uvidí, každý ich pozná, že sú potomstvom, ktoré Hospodin požehnal.   10  Radovať sa budem v Hospodinovi, nech moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma odel rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha, čo si pripevňuje veniec, a ako mladuchu, ktorá si pripína svoj klenot.   11  Lebo ako zem vyháňa svoje výhonky a ako záhrada dáva vzklíčiť svojmu osivu, tak Hospodin dá vyrásť spáse i chvále pred všetkými národmi.


Často sa domnievame, že ak zhrešíme, pochybíme, tak u Boha upadneme do nemilosti. Že On sa na nás veľmi nahneval a odvrátil od nás Svoju tvár. Takéto úvahy neraz napadli aj Izraelitov. Za svoju neveru voči Bohu a ignorovanie Jeho pravidiel si, samozrejme, niesli následky. Prišli o svoju domovinu, lebo boli deportovaní, o svoj chrám, ktorý bol zruinovaný, skrátka o všetko, čo nejako určovalo ich identitu. Srdce nejedného Izraelitu bolo naplnené beznádejou: Prišli sme o Božiu priazeň, utrpeli sme hanbu. Ale Boh neodvracia tvár od Svojho ľudu. To tlmočí Izaiáš Svojmu národu v zajatí a cez Bibliu aj nám. Boh nie je totiž absolutistickým tyranom, ale naším Otcom. Nenechá nás v stave potupy. On skrze Ježiša Krista s nami uzatvára Novú Zmluvu. Kristus prichádza do sveta ako malé dieťa. Kristus Svojou krvou spečatil túto Novú Zmluvu, smerujúcu k záchrane ľudstva pred zatratením. To nás napĺňa radosťou. Radujme sa v Hospodinovi, „lebo ma odel rúchom spásy“! Túto spásu nám priniesol Ježiš, Boží Syn. Z prachu si ma vyvýšil, z biedy, smrteľnosti, to všetko si učinil zo Svojej milosti.
Autor: Viliam Solárik
Pieseň: ES 6


Vpravde dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca. Žalm 73,1

Simeon očakával útechu Izraela. Lukáš 2,25


HABAKUK 2,1-4 :: MODLÍME SA ZA: SLATINA NAD BEBRAVOU (PO)