Zamyslenie na deň 3.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 1,14-25

14 Potom riekol Boh: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci a nech budú znameniami na určovanie období, dní a rokov. 15 Nech budú svetlami na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem! I stalo sa tak. 16 Boh učinil dve veľké svetlá: väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom, a menšie svetlo, aby vládlo nad nocou; a aj hviezdy. 17 Boh ich umiestnil na nebeskú oblohu, aby osvetľovali zem, 18 aby vládli nad dňom aj nocou a aby oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že to bolo dobré. 19 A bol večer a bolo ráno: štvrtý deň. 20 Potom riekol Boh: Nech sa vody víria pohybom živých tvorov a vtáctvo nech poletuje ponad zem na nebeskej oblohe. 21 Vtedy stvoril Boh veľké morské zvieratá a všetky živé tvory rozličného druhu, čo sa hýbu a ktorými sa víria vody; aj všetko okrídlené vtáctvo podľa jeho druhov. A Boh videl, že to bolo dobré. 22 I požehnal ich Boh hovoriac: Ploďte a množte sa a naplňte morské vody. I vtáctvo nech sa rozmnoží na zemi. 23 A bol večer a bolo ráno: piaty deň. 24 Potom riekol Boh: Nech zem vydá živé tvory rozličného druhu: dobytok, plazy a poľnú zver rozličného druhu! I stalo sa tak. 25 Boh učinil rozličné druhy poľnej zveri, rozličné druhy dobytka a všetky plazy rozličných druhov. A Boh videl, že to bolo dobré.


A Boh videl, že to bolo dobré (v. 12). Počas ďalších troch dní stvoril Boh Slnko, Mesiac, hviezdy; vodné živočíchy i vtáctvo, ba i suchozemské cicavce. Nebesá sa rozospievali o sláve Božej a zem sa stala krásnou, plnou života. Naša planéta má v slnečnej sústave jedinečné postavenie. Od ostatných planét ju odlišuje prítomnosť vody, života a Mesiac. Astronaut Irwin napísal: „Mali sme naplánované, že pristaneme na presnom mieste, v cieli, ktorý bol vzdialený 380 000 km. Dá sa vypočítať naša dráha tak, aby sme pristáli na určenom mieste na Mesiaci? Dá, pretože Boh stvoril vesmír tak, že planéty sa pohybujú s dokonalou presnosťou. Použili sme Božiu presnosť.“ Ľudstvo dlho nevedelo, že Zem je guľatá, že je zavesená na ničom, že vzdialenejšie Slnko je oveľa väčšie ako bližší Mesiac… Ale všetko toto a omnoho viac bolo v Biblii zaznamenané už dávno. Milovaní, veriť, že život sa začal náhodne, je matematicky nemožné a nevedecké. Je len jedna pravda, že také presné dráhy telies vo vesmíre, že takáto úžasná a dokonalá Zem nemôže byť výsledkom evolúcie, ale ani big-bangu – veľkého tresku, teda náhodného procesu vo vesmíre. „Hospodinovým slovom učinené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje“ (Ž 33,6). „Lebo každý dom musí niekto vybudovať, a kto všetko vybudoval, je Boh“ (Žid 3,4). Vzdajme slávu Bohu!

Modlitba: Ďakujem, Bože, že robíš len dobré veci a od Teba prichádza len dobrý údel. Odpusť, že sa sťažujem na Teba, lebo Ti niekedy nerozumiem a niekedy si nechcem priznať, že ma postihli následky hriechov a nie Ty. Prosím o múdrosť a ochotu poslúchať Ťa v každej situácii. Amen.
Pieseň: ES 281
Autor: Danka Zubčáková


Hospodine, rozsúď môj spor a zastaň sa ma, zachovaj ma pri živote, ako si povedal. Žalm 119,154

No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlom. 2.Tesalonickým 3,3


2.Mojžišova 2,1-10 :: Modlíme sa za: Cinobaňa (NoS)