Zamyslenie na deň 29.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 5,1-5

„1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 2 Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. 3 Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania; a Jeho prikázania nie sú ťažké, 4 pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. 5 Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží.“


Láska. Láska má mnoho podôb. Apoštol Ján hovorí o láske, ktorou milujeme Otca nebeského a Jeho Syna, ktorú prirovnáva k rodičovskej láske. Rodičovská láska je najsilnejším putom. Milujeme svoje deti a ony milujú nás. A z tejto lásky sme ochotní urobiť čokoľvek. Postaviť sa za naše deti, stáť pri nich aj v ich najťažších rozhodnutiach, potešiť ich v smútku i bolesti a podporovať a tešiť sa s nimi z ich víťazstiev. Takto za nami stojí v našom živote aj Nebeský Otec. Tak isto by to malo byť aj v spoločenstvách kresťanov, ktoré spája viera v Ježiša Krista. Tak, ako sme potešení, keď nám robia naše deti radosť, tak isto sa „teší“ aj Pán Boh, keď kráčame v Jeho láske a víťazíme nad pokušením. Keď lásku, ktorou sa milujeme, dokazujeme svojím životom. Životom v spoločenstve jednoty a víťazstiev, ktoré prežívame spoločne. Takéto spoločenstvo dokáže meniť svet. Je dôležité, aby sme nielen slovom, nielen naoko, ale skutočne – osobným životom – prinášali evanjelium svetu a dali mu nádej. Nebeský Otec nikoho nevylúčil zo Svojej Lásky, a preto by sme nemali ani my „hádzať flintu do žita“ nad jednotlivcami či svetom, hoci nežijú podľa Jeho prikázaní. Veď prikázanie lásky je pre nás stále aktuálne. Nebojme sa investovať túto Lásku, a tak zmeniť seba i svet na miesto dôvery a víťazstiev!
Autor: Jana Bosáková
Pieseň: ES 484


Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať. Izaiáš 62,6

Ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. Skutky apoštolov 1,8


5.Mojžišova 24,(10-13)17-22 :: Modlíme sa za: Kokava nad Rimavicou (Ri)