Zamyslenie na deň 27.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 1,1-5

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. 3 Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. 4 V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5 To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.


Baterka na cestu. Minule som sa dostala na starú, tmavú povalu. Neistý strop, kopa opotrebovaných vecí. A baterka iba z mobilu. Odvážila som sa iba pár krokov, pre istotu. Občas mi aj život pripadá, ako taká „povala plná vecí“. Niekto má život uprataný viac, iný menej; niekto má v živote čistejšie, iný má aj pavučiny – ale naskladané máme všetci všeličo. Keď na to príde, najlepšie vieme svojimi rečami riešiť tie cudzie „povaly“, cudzie životy. Je dobre, že nám Božie Slovo ponúka reflektor aj na osvetlenie vlastného života. Neobyčajné svetlo. Oživujúce. V jeho lúčoch získava náš život inú kvalitu. Aj to, čo sme pokazili, má svoj zmysel. Svetlo, ktoré vydáva Božie Slovo, je ako GPS. Naviguje nás, aby sme sa nestratili vo vlastnom živote. Aby sme dožili s láskou a úctou až do cieľa. S takouto výbavou sa nemusíme báť ani v tých najnáročnejších dobrodružstvách. Ani dnes.
Autor: Evka Oslíková
Pieseň: ES 263


Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Izaiáš 42,3

Toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. Lukáš 2,12


Ján 21,20-24 :: MODLÍME SA ZA: Želiezovce (Dn)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby