Zamyslenie na deň 25.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 3,17-21

Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi a pozorne si všímajte tých, ktorí tak žijú, ako máte príklad v nás. 18 Lebo mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho: 19 ich koniec je zahynutie, bohom im je brucho, slávou hanba a myslia len na to, čo je zemské. 20 Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista: 21 On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné Jeho oslávenému telu.


Pozemské alebo nebeské. Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Spôsob nášho života predurčuje to, čím je naplnené naše srdce. Apoštol plače nad ľuďmi, ktorých bohom je brucho. Taký človek myslí iba na pozemské veci. Telesne zmýšľať je nepriateľstvo voči Bohu a znamená smrť. Dnes si stačí zapnúť televízor a hneď porozumieme tomu, čo to znamená „myslia len na to, čo je zemské.“ Horšie je, ak aj tí, ktorí sa nazývajú kresťania, žijú takýmto spôsobom života. Aj dnes je medzi nami mnoho takých… Apoštol preto upriamuje našu myseľ a srdce na to, čo je v nebesiach „odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ Nie vždy sa nám to darí. Mnohokrát nás veci tohto sveta „prevalcujú“ a nie sme schopní sa zamerať na Krista. Pri všetkých starostiach a námahách potrebujeme „prepnúť“ z pozemských vecí a vidieť svoj život z perspektívy večnosti. Veď tu, na tejto zemi, sme len hosťami a nemáme tu trvalé miesto. „Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu.“
Autor: Ivan Plachtinský
Pieseň: ES 498


Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu. Žalm 116,8

Epafrodit bol chorý a už blízky smrti, ale Boh sa zmiloval nad ním, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok nad zármutok. Filipským 2,27


Skutky apoštolov 2,32-40 :: MODLÍME SA ZA: Opiná (Ko)