Zamyslenie na deň 24.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 3,12-16

Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. 13 Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; 14 cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. 15 Ktorí sme teda dospelí, takto zmýšľajme; a ak by ste v niečom inakšie zmýšľali, aj to vám vyjaví Boh. 16 Len aj žime podľa toho, čo sme už dosiahli.


Uchvátený Kristom. Život kresťana sa často pripodobňuje k ceste pútnika. Kráčame smerom do večnosti, v ústrety Kristovi. Je to cesta plná nástrah, pokušení, nebezpečenstiev. Na tejto ceste nás mnoho vecí môže zdržať, spomaliť, zneistiť a zastaviť… Nie je dobré obzerať sa späť, vracať sa k starému spôsobu života, spomínať na „mastné hrnce v Egypte.“ Ak stratíme cieľ cesty, tak prestávame putovať a stávame sa tulákmi. Dobrou správou je, že na túto cestu sme boli vystrojení všetkým Božím zaopatrením. Boh v Kristovi nás uspôsobil kráčať pod Jeho dohľadom. Boh v Kristovi prvý prešiel túto cestu za nás. Tá Jeho cesta bola cestou dokonalosti, svätosti a úplnej poslušnosti Svojmu Otcovi. Lenže pre môj hriech to bola aj cesta utrpenia, bolesti a smrti. Ak chceme aj my dôjsť do cieľa cesty, potrebujeme kráčať spolu s Kristom. Nesmieme ísť sami. Pozvime Krista na našu cestu! On sa iste rád pripojí tak, ako vtedy k Emauzským pútnikom. Spolu s Ním iste dôjdeme do cieľa. Preto majme vždy pred očami cieľ a odmenu nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi!
Autor: Ivan Plachtinský
Pieseň: ES 456


Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdro. Jeremiáš 3,15

Nech sa konajú prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. 1.Timoteovi 2,1-2


2.Mojžišova 14,15-22 :: MODLÍME SA ZA: Ochtiná (Ge)