Zamyslenie na deň 24.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 23,12-35

12 Keď sa rozodnilo, zhluklo sa niekoľko Židov a zaprisahali sa s kliatbou, že nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ Pavla nezabijú. 13 A bolo ich vyše štyridsať, ktorí sa takto sprisahali. 14 Títo predstúpili pred veľkňazov a starších hovoriac: Kliatbou sme sa zaprisahali, že neokúsime nič, kým Pavla nezabijeme. 15 Preto teraz, po dohode s radou, oznámte veliteľovi, aby vám ho zajtra predviedol, ako keby ste chceli zvedieť o ňom niečo určitejšie, a my sme hotoví zabiť ho prv, ako sa priblíži. 16 Ale počul o tomto úklade syn Pavlovej sestry a prišiel, vošiel do kasárne a rozpovedal to Pavlovi. 17 Pavel si povolal jedného zo stotníkov a povedal mu: Zaveď tohto mládenca k veliteľovi; lebo mu má niečo oznámiť. 18 Vzal ho teda a zaviedol k veliteľovi vraviac: Väzeň Pavel si ma zavolal a prosil, aby som priviedol k tebe tohto mládenca, ktorý ti má niečo povedať. 19 Veliteľ ho vzal za ruku, utiahol sa s ním a spýtal sa: Čo je to, čo mi máš oznámiť? 20 A on mu odpovedal: Židia sa uzniesli poprosiť ťa, aby si zajtra dal priviesť Pavla do rady, ako by chceli zvedieť o ňom niečo určitejšieho. 21 Ale ty im nepovoľ; lebo viac ako štyridsať z nich mu strojí úklady a s kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ ho nezabijú. A už sú pripravení, čakajú len na tvoj súhlas. 22 Veliteľ prepustil mládenca a prikázal mu: Nikomu nehovor, že si mi to oznámil. 23 Nato si zavolal dvoch stotníkov a povedal im: Pripravte na deviatu hodinu večer dvesto vojakov, aby mohli odísť do Cézarey, aj sedemdesiat jazdcov a dvesto kopijníkov. 24 Aj jazdné zvieratá mali pripraviť, aby posadili na ne Pavla a dopravili ho bez úrazu k vladárovi Felixovi. 25 Jemu však napísal list tohto znenia: 26 Klaudius Lyziáš výbornému vladárovi Felixovi zasiela pozdrav. 27 Tohto muža chytili Židia a chceli ho zmárniť. Ale prišiel som s vojskom a vytrhol som im ho, keď som sa dozvedel, že je rímsky občan. 28 Chcel som zvedieť príčinu, pre ktorú ho žalujú, a dal som ho predviesť pred radu. 29 Tu som zistil, že žalujú na neho pre akési hádky o svojom zákone, ale že nie je obvinený zo zločinu, pre ktorý by zasluhoval smrť alebo žalár. 30 Keď mi však bolo oznámené, že stroja úklady tomuto mužovi, ihneď som ho poslal k tebe a naložil som žalobníkom, aby tebe povedali, čo majú proti nemu. Maj sa dobre! 31 Vojaci podľa rozkazu vzali Pavla a odviedli ho v noci do Antipatridy. 32 Na druhý deň vypravili s ním jazdcov a vrátili sa do kasárne. 33 Tí prišli do Cézarey, odovzdali vladárovi list a postavili pred neho aj Pavla. 34 Keď (vladár) prečítal (list), spýtal sa, z ktorej krajiny je, a keď sa dozvedel, že z Cilície, 35 povedal mu: Vypočujem ťa, keď prídu aj tvoji žalobcovia. A rozkázal ho strážiť v Herodesovom paláci.


Buď zmužilý! Pán Boh povzbudzuje Pavla: „Buď zmužilý!“ (23,11). Boh útechy je nádejou pre nás všetkých. Pred nami sa odvíja situácia – pre Pavla takmer beznádejná. Židia kliatbou prisahajú, že Pavla zabijú. Až tam vedie náboženská nenávisť. Veľa sĺz preliala zem a veľa krvi svätých Božích mučeníkov vypila… Ale – sláva a vďaka Bohu! – Boh veľa nástrah a zloby aj prekazil! Darmo židia snujú plány na vraždu! Syn Pavlovej sestry počul o týchto úkladoch. Nebola to náhoda, ale Božie riadenie. Nemeškala utekal k vojakom. Pavel sa dostal do bezpečia, ako významný štátnik. Koľko beznádejných situácií má u Pána Boha dych vyrážajúce pokračovanie?!Daniel medzi levmi; Peter vo väzení s okovami, ktoré padnú a dvere na slobodu sa otvoria… Nevídaný, rozprávkový Boh zázrakov! „Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin“ (Ž 34,20). Milovaní! Najšťastnejší ľudia na svete sú tí, ktorí si nosia v srdci Pána Ježiša. A vedno s Pavlom bez ohľadu na okolnosti svojich životov nadšene volajú: „Všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal, lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk! Nech je požehnané a oslávené Tvoje sväté meno na večné veky.“ – – Prosím Ťa, Pane, zapáľ naše srdcia pre Krista!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že sa zjavuješ Tým, čo sú ochotní ísť po Tvojej ceste kríža, čo zachraňuje neveriacich prostredníctvom evanjelia, ktoré vedie k viere. Odpusť, že príliš často kráčame po svojich cestách a stretávame len seba a seberovných. Premieňaj naše srdcia, nech Ťa s láskou a radosťou nasledujú. Amen.
Pieseň: ES 345
Autor: Dana Zubčáková


Tak ich Jozef utešoval a vľúdne sa im prihováral. 1.Mojžišova 50,21

Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť. Efezanom 4,29


Zjavenie Jána 19,4-9 :: Modlíme sa za: Opiná (Ko)