Zamyslenie na deň 25.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

8. nedeľa po Svätej Trojici
Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Efezanom 5,8b.9


Efezanom 5,8b-14

… teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. 9 Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde; 10 skúmajte, čo je milé Pánovi, 11 a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte. 12 Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti. 13 Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, 14 lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus.


Život vo svetle = nasledovať Pána Ježiša. Život v Efeze nebol jednoduchý. Obrovské multikultúrne, multi-náboženské veľkomesto plné uvoľnených mravov, bolo výzvou pre novú kresťanskú komunitu, ktorá v tomto meste vznikla. Ako žiť v tomto meste kresťanským spôsobom života? Ako prinášať obyvateľom evanjelium? Apoštolova rada pre kresťanov znie: „Žite vo svetle“. Pavol povzbudzuje členov cirkvi a zároveň obyvateľov mesta k čistému, otvorenému a transparentnému životu. Vyzýva ich k nasledovaniu Pána Ježiša. Život vo svetle je veľkým svedectvom pre tento svet. Kresťania sú nazvaní „svetlom sveta“ (Mt 5,14). Veď odrážajú svetlo Toho, ktorý sám o Sebe povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“ (J 8,12). – – Kresťan nežije v tme hriechu, ale vo svetle evanjelia. Jeho svetlo svieti v tme a ľudia vidia, že nesie v sebe svetlo nádeje. Svet potrebuje vidieť z našich životov, že slová a činy sú v harmónii. Nedá sa žiť v tme a tváriť sa ako dieťa svetla. Svedectvo takéhoto človeka nebude autentické. – – Čo by si mal dnes zo svojho života priviesť do svetla, aby tma stratila nad tebou moc? Skúmaj, čo je milé Pánovi! Poď so všetkým, čo máš, k Ježišovi! Vtedy ľudia začnú v tvojom živote vidieť ovocie svetla, teda dobrotivosť, spravodlivosť a pravdu.
Modlitba: Učiň nás, Bože, Tvojím svetlom. Daj nám chuť, odvahu a schopnosť žiť, ako Ty chceš. Odpusť, že niekedy máme radšej tmu, ako Teba. Odstráň z našej duše, čo Ti je vzdialené a čo vzďaľuje od Teba. Naplň nás Tvojím Duchom. Amen.
Pieseň: ES 315
Autor: Marián Kaňuch


Poníženému a chudobnému vymáhajte spravodlivosť. Žalm 82,3

Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom, opravdivo. 1.Jánov 3,18


Matúš 5,13-16 :: Izaiáš 2,1-5 :: 1.Korintským 6,9-14(15-18)19-20 :: Žalm 11 :: Modlíme sa za: Slovenské evanjelizačné stredisko