Zamyslenie na deň 23.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 11,1-9

1 Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová. 2 Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. 3 Povedali si: Poďme, narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu. 4 Potom si povedali: Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá; tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. 5 Nato zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia. 6 Hospodin riekol: Je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč; a to je len začiatok ich výčinov; teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. 7 Poďme, zostúpme a zmäťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. 8 Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. 9 Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi.


Stavba Babylonskej veže. S deťmi na besiedke sme stavali vežu z krabíc a bola to veľká „sranda“. Táto udalosť však vôbec nie je veselá. Človek si trúfa hrať sa na Boha: My dosiahneme nebesia! Iba pýcha, nijaká pokora ani rešpekt. JA, človek, som na vrchole, všetko si podriadim! Ako sa to končieva? Ľudia si prestali rozumieť. Rozbroje, vojny, každý si myslí, že jeho „pravda“ je tá, ktorú musia ostatní rešpektovať. Toto už nie je o krabiciach z kartónu… toto je o nenávisti, zabíjaní a hriechu. – – Úplne iná situácia nastáva na Letnice, keď prichádza zasľúbený Duch Svätý. Ľudia, ktorí si doteraz nerozumeli, rozdelení nielen jazykovou bariérou, ale aj hriechom, rozumejú evanjeliu, a to mení ich životy. Tam, kde sa my robíme bohmi, je smrť a rozdelenie, ale kde v pokore prijímame Krista – cez Ducha Svätého prichádza zmierenie a Boží pokoj. Je namieste otázka: Som budovateľom svojej veže, kde sa navzájom ničíme, nerozumieme si, alebo mám reč evanjelia, ktoré prináša odpustenie, lásku a pokoj?

Modlitba: Ďakujem, Bože, že si všadeprítomný a všemocný, že sa nemusíme hrať na bohov, ale stačí, keď sa vierou spoľahneme na Teba. Odpusť, že napriek tomu často budujeme svoje „babylonské veže“. Pokoruj nás, aby sme nežili pre zlo. Amen.
Pieseň: ES 231
Autor: Ján Vecan


Nech nie som zahanbený, lebo v Teba dúfam! Žalm 25,20

A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. Matúš 7,25


Skutky apoštolov 16,9-15 :: Modlíme sa za: Dolné Strháre (NoS)