Zamyslenie na deň 22.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa po Zjavení Pána
A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Lukáš 13,29


Matúš 8,5-13

5 Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k Nemu stotník a prosil Ho: 6 Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a strašne sa trápi. 7 Povedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho. 8 Ale stotník odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; povedz len slovo a ozdravie môj sluha. 9 Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto: Choď! – ide, a druhému: Poď sem! – príde, a svojmu otrokovi: Urob toto! – urobí. 10 Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, ktorí Ho nasledovali: Vpravde hovorím vám: U nikoho v Izraeli nenašiel som takej viery. 11 Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom, 12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. 13 A stotníkovi Ježiš povedal: Choď a staň sa ti, ako si uveril! I ozdravel mu sluha v tú hodinu.


Kde hľadať pomoc? Keď píšem toto zamyslenie, žijeme dobu veľkého tlaku bezbožnosti a nelásky. Jeden na druhého za to, či ono ukazujeme prstom. Už tretí rok sme sužovaní Covidom 19, na ľudí silnie tlak, rovnako aj na spoločnosť i cirkev. Svet je chorý a, bohužiaľ, ani cirkev nie je zdravá vo svojich vnútorných vzťahoch. K tomu pribudol šíriaci sa nepokoj od východu. To všetko nás skľučuje, zväzuje a, takpovediac, tlačí k zemi. Sme chorí, potrebujeme pomoc! Či v spoločenstve cirkvi, či mimo nej. Slová, ktoré čítame, nám dnes chcú dať novú silu, uzdravenie. Pre každého v tomto svete je nádej i pomoc. Treba so svojím problémom prísť pred Pána Ježiša a u Neho hľadať pomoc. Veľakrát sa spoliehame na svoju zbožnosť, na svoje „ja“: chodím do kostola, robím toto, som dobrá kresťanka, dobrý kresťan, ale často nás zahanbujú „tí zo sveta“, lebo majú väčšiu dôveru v Boha, než my. To všetko je o mne a o mojom „ja“, o pevnej viere a dôvere voči PÁNOVI JEŽIŠOVI, SPASITEĽOVI a ZÁCHRANCOVI. Svoju pozornosť neupriamujme iba na seba, ani na všetko možné v tomto svete, ale na Ježiša! On vidí do nášho srdca, On je pripravený hneď prísť a pomôcť nám. V Jeho slove je uzdravenie. Prijímajme toto slovo a načúvajme mu, aby aj nám zaznelo: „Choď a staň sa ti, ako si uveril! I ozdravel v tú hodinu.“

Modlitba: Najdobrotivejší Pane náš, odpusť, že hľadáme pomoc tam, kde nie je. Ty stojíš neúnavne každý deň predo dvermi našich sŕdc a čakáš, kedy Ťa vpustíme dnu. Nevzdávaj to s nami a uzdrav nás, pokorne prosíme, uzdrav tento svet. Amen.
Pieseň: ES 525
Autor: Miroslava Balková


Nikto nie je ako ty, Hospodin, ty si veľký, veľká je moc Tvojho mena. Jeremiáš 10,6

Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. 1.Korintským 3,11


Rímskym 1,13-17 :: 2.Kráľov 5,(1-8)9-15(16-18)19a :: Žalm 105,16-45 :: Modlíme sa za: Evanjelické školstvo