Zamyslenie na deň 22.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 13,10-17

10 Potom učil v sobotu v synagóge. 11 A tu, ajhľa, bola žena osemnásť rokov posadnutá duchom nemoci, bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. 12 Keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe a povedal jej: Žena, zbavená si svojej nemoci. 13 Položil na ňu ruky a ihneď sa narovnala a oslavovala Boha. 14 Vtedy predstavený synagógy, namrzený, že Ježiš uzdravoval v sobotu, povedal zástupu: Šesť dní je, v ktorých treba pracovať, preto vtedy prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v deň sobotný. 15 A Pán mu riekol: Pokrytci, či si v sobotu neodväzuje každý z vás vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? 16 A táto dcéra Abrahámova, ktorú satan mal poviazanú, hľa, osemnásť rokov, či nemala byť zbavená tohto puta v deň sobotný? 17 Keď to povedal, zahanbili sa všetci Jeho protivníci a celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.


Čo sa stalo pred osemnástimi rokmi? A čo pred rokom? – – Spomínam si, že pred dvadsiatimi ôsmimi rokmi sa mi tak trochu zrútil svet. Cítila som sa asi ako žena z príbehu – zohnutá duchom smútku a beznádeje. A vtedy som musela ísť do hĺbky, odstrániť trosky a vrátiť sa až k základom. Môj život bol postavený na skale – Ježišovi a On uzdravil moje zranenia a pomohol mi narovnať sa a po dlhšom čase sa radovať a oslavovať Boha za jeho slávne skutky“. Nebolo to ľahké obdobie, ale pomohli mi sestry a bratia, ich modlitby a Biblia – kniha prežitia. – – Pán Ježiš je naplnením všetkých zasľúbení, ktoré dal Boh ľuďom. My všetci sme Jeho synovia a dcéry a On prichádza, aby nás uzdravil. Neboj sa prísť k Nemu so všetkým, čo ťa trápi a čo je pre teba takým bremenom, že sa nemôžeš narovnať a voľne dýchať. On nemá pracovné dni ani ordinačné hodiny. Príď k Nemu s prosbou: Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený; zachráň ma, a budem zachránený, lebo Ty si mojou chválou“ (Jer 17,14)!
Modlitba: Ďakujeme, Pane, Ježišu, že nás podopieraš a uzdravuješ. Ďakujeme, že si dokonale dobrý. Odpusť, keď o Tvojej dobrote pochybujeme a nežijeme ju. Prenikaj nás Tvojím Duchom, nech sme duchovne zdraví a dávame svetu zdravé ovocie viery. Amen.
Pieseň: ES 520
Autor: Ľubica Trusinová, rod. Vecanová


Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasýti na vyprahnutých miestach. Izaiáš 58,11

Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. Filipanom 4,19


Ján 18,28-32 :: Modlíme sa za: Sučany (Tu)