Zamyslenie na deň 21.8.2023

Matúš 11,25-30

25 V tom čase povedal Ježiš: „Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. 26 Áno, Otče, tak sa ti to zapáčilo. 27 Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec a ani Otca nepozná nikto, iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť. 28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. 30 Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.“


Biblia – pre veriacich „Božie slovo“. Hlavná myšlienka Biblie je síce rozvetvená do mnohých každodenných oblastí, ale v podstate je jednoduchá. Taká jednoduchá, že jej porozumejú aj celkom jednoduchí veriaci: je to Evanjelium o Božej láske. Teológovia z nej občas (možno aj často) robia vedecké práce, ktorým nikto nerozumie, ale to na podstate nič nemení. Náš nebeský Otec to podstatné zjavil veriacim, ktorí sú ako deti. A Pán Ježiš hneď pridáva jedno z vlákien tejto jednoduchej hlavnej myšlienky. O únave zo života, zo životných problémov, zo všetkých ťažkých vecí, z ktorých mnohé sa nám zdajú neriešiteľné. No riešenie je veľmi jednoduché: stačí ísť k Ježišovi. Problémy máme vtedy, keď riešime alebo chceme riešiť život a jeho problémy bez Ježiša. Ísť k Ježišovi sa mnohým javí ako záťaž, ako jarmo, ako strčiť hlavu do chomúta. Lenže toto Ježišovo „jarmo“ je ľahké a lahodné, lebo On je Ten, ktorý niesol a nesie aj dnes všetky naše ťarchy. Prvým krokom k Ježišovi môže byť práve modlitba.

Modlitba: Ježišu, ďakujem Ti, že voláš preťažených. Odpusť mi, že v časoch únavy sa obraciam skôr na prázdne veci, než na Teba. Prosím Ťa, nes so mnou moje jarmo po Tvojich cestách. Amen.
Pieseň: ES 445
Autor: Jozef Grexa st.


Dám im také srdce, aby Ma poznali, veď ja som Hospodin. Jeremiáš 24,7

Pavol píše: Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo. Kolosenským 4,3


Matúš 23,1-12 :: Modlíme sa za: Roštár (GeS)