Zamyslenie na deň 20.8.2023

11. nedeľa po Svätej Trojici
Lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. 1.Petra 5,5b


Lukáš 7,36-50

36 Jeden z farizejov ho pozval, aby s ním jedol. Vošiel teda do far20. izejovho domu a sadol si. 37 V tom meste žila istá hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizeja, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. 38 S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Bozkávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. 39 Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si: „Keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka, vedel by, že je to hriešnica.“ 40 Ježiš mu povedal: „Šimon, chcem ti niečo povedať.“ On mu odpovedal: „Učiteľ, povedz.“ 41 „Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat. 42 Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej?“ 43 „Myslím si,“ odpovedal Šimon, „že ten, ktorému odpustil viac.“ Ježiš odpovedal: „Správne si povedal.“ 44 Nato sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, no táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. 45 Nepobozkal si ma, ona však odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi bozkávať nohy. 46 Hlavu si mi olejom nepotrel, zatiaľ čo ona mi natierala nohy voňavým olejom. 47 Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje.“ 48 A jej povedal: „Odpúšťajú sa ti hriechy.“ 49 Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: „Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?“ 50 On však povedal žene: „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!“


Keď sa dozvedela… Iste sa ti už stalo, že si prepásol príležitosť niekoho navštíviť, s niekým sa stretnúť, niekam odísť, niečo povedať či urobiť. Možno si si vtedy povedal: „Nevadí, nabudúce.“ Lenže „nabudúce“ už nebude. Každá príležitosť je jedinečná, neopakovateľná a máme ju iba raz. To sa týka aj prejavov lásky. – – Istému mníchovi raz položili otázku: „Ktorý človek je najdôležitejší, ktorá hodina je najdôležitejšia a ktorý skutok v živote je najdôležitejší?“ Mních odpovedal: „Najdôležitejší človek je ten, ktorý práve teraz stojí pred tebou, najdôležitejšia hodina je tá, ktorá je práve teraz, a najdôležitejší je skutok lásky, ktorý môžeš vykonať práve teraz.“ Zajtra by už totiž mohlo byť neskoro… – V našom dnešnom texte sme si prečítali, že v meste bola žena, hriešnica, ktorá keď sa dozvedela, že je tam Ježiš, nezaváhala ani na chvíľu, prišla a preukázala Mu skutok lásky. Urobila, čo vedela. Spontánne, zo srdca. – – Pán Ježiš prichádza aj dnes. V rôznych ľuďoch, na rôznych miestach a rôznymi spôsobmi. A vždy to robí tak, aby sme sa o tom dozvedeli. Dotýka sa nášho srdca pri pohľade na „tých najmenších“ (Mt 25,40). Tých, ktorí nás potrebujú, ktorí čakajú na našu návštevu, telefonát, slovo povzbudenia, skutok lásky. Neignorujme ich, ale reagujme spontánne, zo srdca! Prejavme im lásku, kým máme príležitosť! O kom si sa dnes dozvedel?

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že ponúkaš nekonečné hodnoty. Odpusť mi, že málo striehnem na čas, keď ma v živote staviaš na križovatky, na ktorých sa mám rozhodnúť pre Teba, alebo pre tento svet. Daj mi múdrosť, nech sa rozhodnem vždy správne, a lásku nasledovať Ťa, aj keď sa možno niekto bude pohoršovať. Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Mária Popičová


Boh povedal: Nech je svetlo! A bolo svetlo. 1.Mojžišova 1,3

Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Efezským 5,9


Lukáš 18,9-14 :: Efezským 2,4-10 :: 2.Samuelova 12,1-10.13-15a :: Žalmy 78,32-55 :: Modlíme sa za: Vysokoškolské Biblické hnutie