Zamyslenie na deň 21.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.KORINTSKÝM 3,1-11

1  Začíname zase odporúčať samých seba? Či vari potrebujeme, ako niektorí iní, odporúčajúce listy pre vás alebo od vás?   2  Vy ste naším listom, vpísaným nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.   3  Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc.   4  Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu.   5  Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha.   6  On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje.   7  Ak už služba smrti, literami do kameňa vyrytá, bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný,   8  akože by služba Ducha nebola omnoho slávnejšia?   9  A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia?   10  Lebo aj to, čo bolo slávne, stráca slávu v porovnaní s touto prenesmiernou slávou.   11  Veď keď je slávne, čo sa pominie, omnoho slávnejšie je, čo zostáva.


Úbohý papier. Neraz je svedkom ľudskej neúprimnosti, keď ho človek berie do ruky a píše naň svoje sľuby, ktoré nemieni nikdy dodržať, zmluvy, z ktorých už má vopred pripravenú únikovú cestu, vyznania priateľstva či lásky, ktoré sú neúprimné, alebo svedectvá, ktoré sú falošné. Možno by neraz protestoval a zakričal: „To nie je pravda“, ale nemôže. Je len obyčajným papierom a musí na svojom chrbte niesť to ťažké, falošné ľudské slovo. Apoštol Pavol na začiatku kapitoly naráža na prax odporúčajúcich listov, ktorá mala zabezpečiť dôveryhodnosť toho, kto list prinášal, ďalej hovorí o Božom zákone ako o „zákone litery“, pretože farizeji viac slúžili textu ako Bohu. Chce nás upozorniť, že papier veľa znesie, avšak vzájomná úcta a dôvera je to, čo skutočne napĺňa vzťah dvoch ľudí: ak môžu veriť svojmu slovu, ak sa môžu na seba spoľahnúť, ak ich „áno“ je „áno“ a „nie“ je „nie“. Vtedy netreba mať odporúčacie listy, ani písať zmluvy. A ak máme takýto vzťah aj k Bohu, nie je to už služba zákonu (litere), ale Bohu. Veď Boh prvý prichádza k nám ako ten, na ktorého sa možno spoľahnúť. Buďme aj my čestní a stáli vo svojom slove, a to nielen vo vzťahu k Bohu, ale aj vo vzťahu k ľuďom! Vtedy nebudeme obmedzení literou, ktorá zabíja, ale budeme žiť v Duchu Božom, ktorý oživuje.
Autor: Štefan Kiss
Pieseň: ES 284


Hospodin hovorí: Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním Svoju zmluvu s vami. 3.Mojžišova 26,9

Vy ste Božia roľa a Božia stavba! 1.Korintským 3,9


LUKÁŠ 22,49-53 :: MODLÍME SA ZA: PRENČOV (HO)