Zamyslenie na deň 20.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa po Svätej Trojici
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19,10


1.Timoteovi 1,12-17

12 Ďakujem Tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal verným, postaviac ma do (svojej) služby, 13 hoci som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom; ale dostalo sa mi milosti, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. 14 A navyše sa (vo mne) rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 15 Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý; 16 ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. 17 Jemu, Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému múdremu Bohu česť a sláva naveky vekov. Amen.


Úžasný Ježiš. Dnešná nedeľa hovorí o veľkej nádeji. Ježišovo Evanjelium nám zvestuje, že aj nás Boh hľadá a záleží Mu na nás. Pri zrode viery v Boha, ktorá je darom od Neho, vždy stojí Slovo Božie a skoro vždy aj nejaký človek – Boží posol a zvestovateľ evanjelia. Takým bol pre mnohých a aj pre Timotea apoštol Pavol. Stal sa pre neho vzorom. V našich cirkevných zboroch sa aj vedúci mládeže, detských besiedok, či ordinovaní niekedy stávajú vzorom vo viere. Každý, kto úprimne poznáva Pána Ježiša, rozumie, že dôležitý tu nie je človek, posol od Boha, ale samotný Boh – v Ježišovi nám zjavený drahý Otec nebeský. Pavol tu ďakuje Ježišovi, jedinému Bohu a ukazuje, že tým, čím sa stal, je len vďaka Nemu a Jeho milosti. Prenasledoval Krista a Jeho učeníkov. Bol presvedčený, že tým slúži Bohu. Mal o Ňom svoju predstavu, ktorú nebol ochotný len tak ľahko zmeniť. Aj my možno máme svoje predstavy o tom, aký je Boh. Jeho milosť je však viac, ako naše presvedčenie a predstavy. Niet takého strateného hriešnika, ktorého by On nenašiel! Aj v mojom aj v tvojom prípade chce, aby sme boli zachránení milosťou Pána Ježiša. Tu teda nejde o učeníka, zvestovateľa, ale o Krista, ktorého záchrana hriešnika je na prvom mieste. Preto nadovšetko Jemu patrí chvála a česť! Si pre Neho dôležitý!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že u Teba sa prví stávajú poslednými a poslední prvými. Pavol bol na konci a potom viedol Cirkev. Iní roky slúžili a uvoľnili mu miesto. Daj, aby sme sa kŕčovito nedržali svojich zásluh a minulosti, ale radovali sa, že Ty vieš, kedy koho vyvýšiť a koho pokoriť, lebo čo je od Teba je na dobro všetkých. Amen.
Pieseň: ES 445
Autor: Marián Grega


Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je nablízku. Izaiáš 55,6

Predsa v Kristovi telesne prebýva celá plnosť božstva. Kolosanom 2,9


Lukáš 15,1-3.11b-32 :: Micheáš 7,18-20 :: Lukáš 15,1-10 :: Žalm 12 :: Modlíme sa za: Organizáciu Ježiš pre každého