Zamyslenie na deň 20.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 2,37-41

37 Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia? 38 I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého. 39 Lebo iste vám platí to zasľúbenie, aj vašim deťom a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán, náš Boh. 40 Potom ešte mnohými inými slovami vydával svedectvo a napomínal ich hovoriac: Dajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia! 41 A tí, čo ochotne prijali jeho slová, dali sa pokrstiť; i pripojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší.


Prijmite Ducha Svätého! Do akej miery sme ochotní, a najmä pripravení prijímať od Pána Boha jeden veľký dar: Dar Ducha Svätého? Uvedomujeme si, čo tento dar vlastne zahŕňa? Čo komplexne znamená pre naše životy? V apoštolských časoch to nebola len výzva na záchranu pred skazenými pokoleniami, nebol to len čas všeobecného porozumenia, spoločného myslenia a konania, čas plesania, čas spoločných majetkov… Bola to ukážková doba záchrany mnohých, ktorí prijali krst svätý a ktorí uvedomelo dovolili, aby ich Duch Svätý doslova opantal, ovládol. Dar Ducha Svätého je veľkým darom, ktorý sa dostáva len tomu, kto v hĺbke svojho bytia oň prosí, po ňom túži. Prvým predpokladom na nadobudnutie duchovného obdarovania je osobná vnútorná otvorenosť duše, a to pomocou úprimnej a neotrasiteľnej viery a modlitby.
Autor: Daniela Fakľová Hroncová
Pieseň: ES 257


Či je ruka Hospodinova prikrátka? 4.Mojžišova 11,23

Keď Boh dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Rímskym 4,21


Ján 6,(60-62)63-69:: MODLÍME SA ZA: Kšinná (Po)